Annika är legitimerad psykolog i grunden och visste tidigt att hon ville arbeta med organisations- och ledarskapsfrågor med psykologi som utgångspunkt. Efter avslutade studier började Annika arbeta med chefsrekrytering och ledarskapsrådgivning på konsultföretaget Alumni. Där stannade hon i sju år och arbetade som konsult samt i olika ledarroller innan hon gick vidare till fintech-bolaget Billhop där hon har varit verksam som Head of People sedan 2022.

– Att arbeta med psykologi inom näringslivet har alltid lockat, med uppdrag att säkerställa att människan och affären samspelar på ett hållbart och framgångsrikt sätt. Det är mitt huvudsakliga yrkesmässiga intresse och fokus, säger Annika.

Annika klev in på Billhop med uppdraget att etablera People Operations-funktionen. Billhop är VC-backat och mitt på sin scale-up resa och Annikas mål som Head of People är att driva utveckling och tillväxt genom att aktivt arbeta med HR och people-frågan utifrån perspektiven organisation, ledarskap, engagemang och performance.

– Att arbeta i ett VC-ägt bolag innebär högt ställda mål, vilket i sin tur kräver smarta prioriteringar. Varje initiativ behöver vägas mot affärsnyttan och dess effekt i att nå de övergripande målen. För att lyckas navigera rätt bland olika vägval gäller det att bära ansvar för företagets hela strategi och samtidigt ha förståelse för effekten av olika insatser. Historiskt har HR-området fungerat som en mer administrativ och reaktiv funktion. Numera finns det mycket forskning som visar på de kausala sambanden mellan till exempel engagemang och lönsamhet, om hur avgörande det är att rekrytera metodiskt och rätt, samt om ledarskapets effekt på prestation och resultat. Detta blir alltmer vedertaget och allt fler företagsledare ser teamet som en tillgång att investera i. Numera finns mängder av bolag att inspireras av, där people-agendan är central i den övergripande strategin, säger Annika.

Vad är din syn på HR-chefens roll och hur man agerar i tuffare ekonomiska tider, med lågkonjunktur och inflation som vi ser nu?

Många techbolag har haft tunnelseende kring kraftig tillväxt, för att senare få bakläxa och utmaningar till följd av växtvärk. Att i högt tempo växa teamet har i regel prioriterats och tid har inte funnits till att vårda de kollegorna du har ombord.

Nu när det ekonomiska läget försämrats, prioriteras lönsamhets- och optimeringsfrågor högre, vilket påverkar frågeställningarna inom HR. Det ges en möjlighet att tänka om; hur optimerar vi det vi har? Hur växer vi på ett hållbart sätt?

Parallellt med arbetet att kontinuerligt bygga ett kompetent team och en effektiv organisation, har du som HR en avgörande roll i arbetet med att frigöra teamets fulla potential.

Att aktivt arbeta med engagemang är nyckeln till ett välmående och högpresterande team. Engagemanget skapas och bibehålls genom att verka för att varje individ får den uppskattning och de utvecklingsmöjligheter som de förtjänar. Engagemanget kommer som en konsekvens av en social miljö präglat av psykologisk trygghet och av meningsfulla relationer. Likaså är det avgörande att det finns en gemensam ambition och en spännande riktning framåt med levande mål och möjlighet att påverka vägen dit.

En sämre ekonomi skapar stress i organisationen. Det är naturligt att som ledare börja misstro sina medarbetare. Som medarbetare påverkas din lust och prestation, din benägenhet att tänka nytt och ta initiativ.

Med ett högt engagemang har teamet bästa förutsättningar att leverera i tider av motgång. Gör inte misstaget att ta engagemanget för givet.

Upplever du att det finns svårigheter i att rekrytera in specialistkompetens idag och vad upplever du som viktigast att lyfta vid rekryteringen av specialister?

Att rekrytera specialistroller inom till exempel tech och compliance, som vi ofta gör på Billhop, är utmanande i och det gäller att identifiera eller skapa sina USP:ar som arbetsgivare. I samband med ökad inflation blir lön och förmåner mer avgörande. Dessutom ser jag att kandidater värdesätter finansiell stabilitet alltmer – att kunna visa en stadig tillväxt över tid, är en stor fördel.

En bra företagskultur med sunda värderingar är dock sedan länge prioriterat på mångas kravlista. Satsar du genuint på teamet, på kollegorna och gör vad du kan för att stärka engagemanget, kommer positiva signaler spridas externt. Du bygger en bra employee experience och därav ett trovärdigt employer brand, och skapar på så vis förutsättningar att lyckas med dina rekryteringar.

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.