Ilona Orgmetz, VD på Sharp Recruitment & Consultants, pratar om trender, kompetensförsörjning och hur man lockar till sig och behåller talanger inom områdena Governance, Risk och Compliance. 

– Vi ser en generell trend i att det efterfrågas ett betydligt högre risk- och säkerhetstänk hos organisationer för att de ska kunna leva upp till lokala riktlinjer och standarder. Ju fler regelverk organisationer har att förhålla sig till, desto mer kompetens efterfrågas internt för att bibehålla varumärkets hållning och konkurrenskraft, säger Ilona Orgmetz.

Fram tills nyligen har kompetensen som efterfrågats inom riskområdet varit av en mer reaktiv natur i form av riskhantering. Idag är det direkt affärskritiskt att snarare kunna förutse och arbeta förebyggande mot risker. Således behöver företag integrera riskförebyggande i sin övergripande strategi och förankra den i organisationen. Eftersom risk- och säkerhetsarbetet angränsar till så många olika områden, såsom IT, försäkring och ledarskap, krävs det i högre utsträckning tvärvetenskaplig kompetens för att kunna göra detta. 

En kraftig ökning av cyberhot, korruption och informationsläckor gör att kunskap inom exempelvis artificiell intelligens (AI) och digitalisering efterfrågas i allt högre grad, i kombination med kunskapen om själva regelverken. I grund och botten är det en nyckel till den innovation och kvalitetssäkring som behövs för att kunna förutse och möta framtida risker. Den typen av erfarenhet är emellertid en bristvara på den svenska arbetsmarknaden idag. Gapet som uppstår gör det högaktuellt för företag att fokusera på hur man lockar till sig och behåller kompetens. 

Hur får då arbetsgivare kompetens att ansluta sig till deras verksamhet? Vad vi har sett är att medarbetare stannar och trivs på en arbetsplats baserat på faktorer såsom företagskultur, individuell utveckling i form av utmaningar, möjlighet att påverka sitt arbete, chefskap samt flexibilitet vad gäller arbetstimmar och möjlighet att arbeta hemifrån. Dels kommer den insikten från den löpande dialog Sharp Recruitment & Consultants för med sina klienter och kandidater (drygt 3 000 varje år), dels från vår löneundersökning från oktober 2022. Följaktligen fungerar dessa faktorer även som verktyg för att attrahera medarbetare.

– För att skapa en attraktiv och lönsam arbetsplats måste verksamheter arbeta med de mjuka värdena som ökar motivationen hos medarbetarna och får dem att stanna kvar. Ledare behöver utbildas i att vara bra chefer, vilket bland annat innebär att vara coachande och ge stöttning till sina medarbetare. Det inbegriper utbildning och utveckling av såväl chefer som medarbetare och är en längre process, men väsentlig för att säkra kompetens internt. Vidare behöver företag se över sitt arbete för hållbarhet, mångfald, socialt ansvar och individbaserat-ledarskap, vilka är hjärtefrågor som kan öka medarbetarengagemanget. Sådant som tidigare sågs som ”bara HR-frågor” är idag direkt affärskritiskt, säger Ilona. 

Ilona lyfter upp exemplet på den årliga studien ”State of the Global Workplace” som Gallup publicerade under hösten 2022. Undersökningen visar på att verksamheter med engagerade medarbetare har 23 % högre vinst än verksamheter med oengagerade medarbetare. 

– Då har man som företag inget annat val än att arbeta för att öka medarbetarengagemanget, både ur ett företagsekonomiskt perspektiv, liksom ur ett humant perspektiv i form av att vara en bra arbetsgivare. Det är roligt att ha ett schysst ledarskap och det kommer också vara lönsamt, säger Ilona. 

Med hjälp av employer branding, samarbete med HR och fokus på individens utveckling attraherar och behåller man medarbetare och det är en företagsekonomisk investering, fortsätter Ilona och betonar att fisken ruttnar från huvudet och ledarskapet sätter tonaliteten. Besitter man inte ett bra ledarskap, en bra kultur och ett bra tänk kring hur man får medarbetare att stanna kvar på sin arbetsplats så påverkar det verksamhetens lönsamhet negativt. Har man svårt att attrahera medarbetare, under rådande kompetensbrist, då bör man titta på vad som finns på toppen.

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.