Det framgår av Sharp Recruitment & Consultants lönerapport för 2022, som bygger på en undersökning bland svenska jurister och personer verksamma inom compliance.

Manliga chefer tjänar i genomsnitt 103 000 kronor i månaden jämfört med kvinnliga chefer som i genomsnitt tjänar 94 000 kronor.

”Det finns ingen godtagbar förklaring till den stora löneskillnaden mellan manliga och kvinnliga chefer. Utbildning, ålder och karriärutveckling är densamma för båda grupperna av jurister”, säger Zarina Virsholm, grundare och partner, Sharp Recruitment & Consultants.

”Vår erfarenhet är att kvinnor på de här nivåerna är sämre löneförhandlare än män. Och här finns en paradox. När kvinnor förhandlar affärer för sina arbetsgivare eller uppdragsgivare kan de vara nog så skickliga och hårda, men i förhandlingar om sin egen lön blir de ofta lite tafatta.”

Skillnaden mellan män och kvinnor avspeglas även bland andra jurister än chefer. Manliga bolagsjurister tjänar i snitt 5 000 kronor mer i månanden än kvinnliga. Minst är skillnaden bland jurister på advokatbyråer. Här skiljer det bara 1 000 kronor i månaden i fast lön.

Det beror på att anställda på advokatbyråer har en lägre fast lön än övriga jurister. Skillnaden är hela 20 000 kronor i månaden mellan en anställd på advokatbyrå och en bolagsjurist. Men den faktiska löneskillnaden torde vara mindre, då advokatbyråer oftare tillämpar både fast och rörlig ersättning. Av samtliga deltagare i undersökningen uppgav 58 procent att de både har fast och rörlig ersättning eller bonus.

Den fasta medellönen för samtliga deltagare i undersökningen var 68 000 kronor i månaden och medianlönen 75 000 kronor. Spannet är dock stort. Sju procent tjänar över 120 000 kronor i månaden i fast ersättning.

Lönerapporten 2022 bekräftar också att löneglidningen i branschen är stor. Drygt hälften har fått högre lön i år, i genomsnitt med 6 500 kronor månaden, vilket motsvarar en ökning på runt tio procent.

”Männen har fått lite mer, 6 900 kronor jämfört med 6 400 kronor för kvinnor, vilket innebär att lönegapet ökat ytterligare” säger Ilona Orgmetz, vd, Sharp Sharp Recruitment & Consultants.

Av de medverkande i undersökningen är 70 procent 40 år eller yngre och 63 procent har tagit examen under de senaste tio åren.

”Fyra av fem tillfrågade är nöjda med sin lön. Samtidigt uppger sex av tio att de troligen kommer att byta jobb inom tre år. Störst är rörligheten bland de som arbetar med compliance och som bolagsjurister”, säger Ilona Orgmetz. ”Men det beror inte på lönen. Både män och kvinnor söker framför allt nya utmaningar och bättre balans i livet.”

Så har vi gjort Lönerapporten 2022 

Bolagsjurister, jurister på advokatbyråer och anställda inom compliance och skatt bjöds i september 2022 in att medverka i en webbenkät med frågor om lön och andra ersättningar samt arbetsvillkor. Totalt deltog 856 personer i undersökningen varav 466 var kvinnor och 390 män. Svaren har därefter har sammanställts och analyserats av undersökningsföretaget Axiom Insight. Lönerapporten för 2022 finns att hämta på Sharp Recruitments & Consultants hemsida: www.sharprecruitment.se

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ilona Orgmetz, vd, Sharp Recruitment & Consultants, 0736-79 74 72, ilona.orgmetz@sharprecruitment.se

Zarina Virsholm, grundare och partner, Sharp Recruitment & Consultants, 0733-99 07 27, zarina.virsholm@sharprecruitment.se

Genomsnittlig månadslön, exkl. rörlig ersättning och bonus, kronor  
Chefer

Män: 103 000

Kvinnor: 94 000

Advokatbyrå

Män: 62 000

Kvinnor: 61 000

Bolagsjurister

Män: 86 000

Kvinnor: 81 000

Compliance

Män: 73 000

Kvinnor: 71 000

Källa: Sharp Recruitment & Consultants Lönerapport 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Press