logo sharp recruitment

Interimslösningar – ökad efterfrågan under 2019

För- och nackdelar, prissättning och mycket mer

Vi börjar nu se tecken på en konjunkturnedgång i Sverige. I samband med detta noterar vi på Sharp Recruitment en trend där allt fler väljer interimslösningar, dvs att tillfälligt, under en längre eller kortare tid hyra in jurist- eller compliancekompetens, istället för att tillsvidareanställa personal.

Sharp Recruitment har lång erfarenhet av interimslösningar inom juridik och compliance. Ron Cohen, partner på Sharp Recruitment, svarar här på några frågor kring vad du bör tänka på gällande val av rekrytering eller interim.

När använder man sig utav en interimslösning istället för att visstidsanställa?

Framförallt när man under en tidsbegränsad period, t ex ett projekt, en föräldraledighet eller en längre arbetstopp, behöver en resurs som snabbt kan sätta sig in i arbetet och bli en del av organisationen. Inte minst är det viktigt att få in en pålitlig, erfaren och prestigelös konsult som kan leverera från dag ett.

Många bolag väljer att vända sig till sin konsultbyrå för en secondment/inhyrning. Har man ett bra samarbete är detta självklart en lösning. Fördelen med att titta utanför byrån är att vi erbjuder fler valmöjligheter, kandidater samt prisdifferentiering. Det är du, kunden, som väljer din konsult, istället för att få en av byrån vald biträdande jurist.

Att visstidsanställa blir dock oftast en billigare lösning för företaget i längden. Skillnaden är att vid visstidsanställning har vår kund det fulla arbetsgivaransvaret, vilket kan skapa mindre flexibilitet. Vid interimslösningar står istället Sharp Recruitment med det ansvaret. Det innebär att vi snabbt kan t ex kan byta ut eller avsluta en konsult i det fall behovet ändras.

Vad brukar det kosta?

Vi är transparanta gällande uträkningen av interimskostnader. Då vi är arbetsgivare åt konsulten uppkommer kostnader såsom sociala avgifter, semesterersättning, försäkringar, friskvård, mm. Som vanligt läggs dessa kostnader på en överenskommen bruttolön. Vår förtjänst blir sedan den marginal som vi lägger på. Detta upplägg resulterar i att vi kan hålla konkurrenskraftiga priser.

 

Så här kan det se ut:

  1. Vi räknar med en 5 årig konsult som tjänar 60 000 kr per månad.
  2. Konsulten arbetar 168 h per månad (antal dagar utslaget på ett år)
  3. För sociala kostnader, försäkringar, mm, räknar vi med ett tillägg på 55%
  4. Vårt påslag är t ex 30%

Total lönekostnad för konsult: 60 000 kr x 1,55 = 93 000 kr/månad

Lönekostnad för konsult per arbetad timme: 93 000 kr/168 h = 554 kr/h

Total kostnad för konsult per arbetat timme med en: 554 kr/0,7 = 791 kr/h

Kundens kostnad för konsulten blir: 791 kr/arbetad timme.

 

Det du som kund kan förhandla om är påslaget, vilket är beroende av t ex längd på uppdraget, komplexitet, ansvarsområde, senioriet, mm.

Till vilka roller fungerar interimslösning bra?

Interim kan användas för alla positioner, såväl seniora som juniora, inklusive chefsbefattning, samt på olika rättsområden.

Vi arbetar t ex med interimslösning av:

  • Bolagsjurister samt chefsjurister/General Counsel;
  • Head of Compliance samt Officers och Managers;
  • Chief Risk Officer, Risk Officer och Managers;
  • Skattejurister med olika specialiseringar, samt;
  • DPO

Hur ser ni på 2019 och behovet för att använda sig av era interimstjänster?

Som många redan har upptäckt är juristbranschen i Sverige fortfarande trögrörlig. Det ökar kravet på oss som leverantör att kunna erbjuda snabba och flexibla lösningar där vi tillhandahåller specialistkompetens på tillfälligt basis. Juristen har dessutom fått en alltmer central roll, och det är oavsett om man arbetar inom juridik, compliance/risk eller skatt. Interimslösningar fungerar vidare lika bra inom dessa områden som inom chef, ekonomi, HR och kundtjänst. Det är dock tydligt att många bolag känner en viss osäkerhet gällande t ex vid vilken tidpunkt en konsult ska tas in, hur länge uppdraget ska löpa samt hur arbetsuppgifterna ska fördelas. Ofta fungerar vi då som ett bollplank kring dessa frågor.

Har du frågor om interim eller andra former av visstidsanställningar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på 08 – 410 998 00 eller info@sharprecruitment.se

Med Vänlig Hälsning

Sharp Recruitment

 

 

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.