Nyheter

Här hittar du nyheter och artiklar för vald kategori:

En framgångsrik chef är den som byggt ett starkt team

Sharp Recruitment & Consultants träffar Simone Margulies, vd på Hemköp & Tempo, och pratar om vägen till att bli vd, vilka nycklarna är till att lyckas i sin roll, hur man bygger ett starkt team samt företagskulturens värde i strategiskt förändringsarbete inom dagligvaruhandeln, under utmanande tider präglat av pandemi och inflation till följd av krig i Europa.

2023-10-03|Nyheter|

Jurister missar sin exekutiva potential

Sharp Recruitment & Consultants träffar Jonas Rogberg, chefsjurist på Akelius, och pratar om vad chefsjuristrollen innefattar, hur detta skiljer sig mellan Sverige och omvärlden och vilka utmaningar man står inför idag avseende hantverket och karriärsteg framåt.

2023-06-26|Nyheter|

Increasing complexity makes Internal Audit grow

Sharp Recruitment & Consultants meets with Matthijs van Renselaar, Head of Internal Audit at Sweco, for a chat and discuss the development of internal auditing functions, challenges in proving the functions value, how Internal Audit differs in Sweden from a European perspective and much more.

2023-06-12|Nyheter|

Kompetensbristen inom Governance, Risk & Compliance är en ledningsfråga

I en alltmer komplex värld krävs fler regelverk för verksamheter att förhålla sig till. Samtidigt råder en ansenlig brist på kompetens som orsakar ett gap inom affärsområdena Governance, Risk och Compliance (GRC). För att konkurrera på marknaden måste företag integrera risk- och säkerhetsarbetet i sin övergripande strategi, vilket kräver tvärvetenskaplig kompetens – hur lockar man till sig och behåller dessa talanger?

2023-05-08|Nyheter, Risk & Compliance|
Go to Top