Interim – max kompetens och kapacitet för varje givet tillfälle

Interim – max kompetens och kapacitet för varje givet tillfälle

Inget interimsbehov är det andra likt. Varken när det gäller innehåll, kompetens eller erfarenhet. Vi är specialister på att bemanna med rätt person på rätt position. Men även de rent praktiska kraven från våra kunder ser ofta väldigt olika ut. Av det skälet har vi skapat en lösningsmeny med interim, hyrköp och rådgivning.
Rätt person på rätt position

Våra kunders behov kan se helt olika ut. Vi har sett och hört det mesta och lärt oss vad den bästa vägen framåt är vid respektive behov. Du behöver inte längre använda dyrköpta byrålösningar, utan vi bemannar på ett intelligent och kostnadseffektivt sätt med kompetenta konsulter. Och vi ansvarar för att det fungerar.

Interim

Kraftig tillväxt. Stort projekt. Tillfällig arbetstopp. Vakans eller föräldraledighet som måste lösas. Vi har alltid duktiga och erfarna personer som löser våra uppdragsgivares toppar. Vi presenterar ett urval personer för vår kund, där vi vet att alla är kompetenta nog. Sedan får kemi, personlighet, andra preferenser eller praktikaliteter avgöra.

Hyrköp

Hyrköp är för vissa kunder en listig och flexibel lösning: Du hyr in en av våra konsulter och efter överenskommen tid är du fri att anställa personen om allt har fungerat bra och behovet kvarstår. Vi tar som vanligt allt ansvar under tiden. Vill du förlänga prövoperioden så går det utmärkt bra.

Vi ansvarar för våra konsulter fullt ut

Våra konsulter är inte bara brickor i ett nätverk. De är anställda av oss efter en mycket noggrann rekryteringsprocess och vi vill att de ska stanna länge och leva med oss, och inte bredvid oss. Vi tar givetvis det fulla arbetsgivaransvaret för våra konsulter men det slutar inte där. Vi lever med tre viktiga värderingar: Personlig utveckling, sund ekonomisk tillväxt och att ha roligt. Det är inte bara fina ord i en värdegrund, utan det handlar verkligen om att leva som man lär. Våra konsulter utvecklas kontinuerligt och kompetensen förstärks. De förstår grunderna för vår affär och ännu viktigare, våra kunders affär. Och vi skrattar mycket tillsammans.

Vill du bli konsult hos oss? Hör av dig till oss så kontaktar vi dig när vi har ditt framtidsjobb hos oss.

Kontaktpersoner

Mikaela Virsholm
Mikaela Virsholm

Affärsområdeschef Sharp Interim
Mobilnr: +46 76 898 68 38
Mejladress:
mikaela.virsholm@
sharprecruitment.se

Insights

Intelligent rekrytering – järnkoll på talangerna

Intelligent rekrytering – järnkoll på talangerna