GDPR konsult – kompetent bemanning

Behöver du tillsätta en konsult med kunskaper inom dataskydd, GDPR och informationssäkerhet? Vi erbjuder effektiv konsultuthyrning och bemanning som gör att du kan hitta de bästa interimslösningarna inom GDPR på den svenska marknaden. Hos oss hittar du ett brett urval av experter för både överblick och detaljdjup.

Välkommen att kontakta oss på Sharp Recruitment & Consultants – vi är ledande inom bemanning och interim GDPR.

GDPR bemanning – behov av kompetens

I takt med den tekniska utvecklingens ständiga innovation blir uppdaterade och aktuella kunskaper inom GDPR allt viktigare för arbetsgivare. En specialist inom GDPR måste kunna de lagliga grunderna och hur man kan och får dela samt lagra personuppgifter.

Sharp Recruitment & Consultants har lång erfarenhet och hyr ut konsulter inom GDPR för tjänster inom dataskydd och integritet. Att ta in en konsult på interim har många fördelar och säkerställer en oberoende expert.

GDPR interim – en mycket efterfrågad kompetens

Kompetens inom GDPR blir alltmer efterfrågad. Det är nödvändigt att ha rätt kunskaper på området för att kunna utföra ett proaktivt arbete med grundläggande delar som kontroll, granskning, riskanalys och relevanta åtgärder. GDPR uppfattas av många som en svårnavigerad djungel och det är viktigt att ha korrekta kunskaper för att minimera riskerna.

Det är viktigt att ha aktuella kunskaper inom GDPR för att kunna se över rutiner och flagga för risker i ett tidigt stadium. Vänder du dig till oss för bemanning inom GDPR så kan vi hjälpa dig att hitta rätt kompetens utifrån er organisations behov.

Våra kunder:

Våra kunder:

Kontaktpersoner

Mikaela Virsholm
Mikaela Virsholm

Affärsområdeschef Konsultuthyrning
Mobilnr: +46 76 898 68 38
Mejladress:
mikaela.virsholm@
sharprecruitment.se

Sagt av våra kunder

Sagt av våra kunder

“Sharp hjälpte mig i en mycket utmanande tid när vi på grund av oförutsedda händelser snabbt behövde bemanna upp med en person som hade både bredd och specialistkompetens inom våra kärnområden. Jag delade min drömprofil – och de levererade vad som idag är en otroligt uppskattad medarbetare.”

Anna Forsebäck
Head of Legal, Hemnet

“Vi tog hjälp av Sharp Recruitment & Consultants med ett interimsuppdrag för en jurist under en rekrytering. Sharp Recruitment & Consultants presenterade snabbt ett urval av konsulter med relevant erfarenhet och vi är väldigt nöjda – både med deras effektiva process och med konsulten, som har kommit i uppdraget och teamet på bästa sätt.”

Lena Möllerstedt
Head of Legal, EasyPark

“Sharp Recruitment & Consultants har hjälpt oss vid flera tillfällen att tillhandahålla interimslösningar inom både legal och compliance. Det har varit effektivt, smidigt och professionellt.”

Anna Domander
General Counsel, Systembolaget

Vi ger trygghet till din verksamhet

Med oss som konsult- och rekryteringsföretag kan du känna dig trygg. Vi har ett väl utarbetat nätverk inom GDPR och dataskydd som gör att vi kan tillsätta rätt kompetens till er verksamhet.

För att värna om säkerheten och integriteten gäller det att ha full kontroll över tillgången till personuppgifter, var och hur uppgifterna förvaras, hur och vem man delar uppgifter med, vilka uppgifter som lagras och hur länge – och mycket mer. Genom att tillhandahålla rätt kunskap och systemstöd hjälper vi våra kunder att hantera personuppgifter korrekt.

Vi har bland de bästa kandidatnätverken inom:

Vi är själva jurister. Vi förstår vad som gäller, både för uppdragsgivaren och för kandidaten.

Reglerna blir fler och fler. Det krävs experter för både överblick och detaljdjup.

Skatt och revision blir alltmer specialiserat, smalare och djupare.

Vi känner experterna inom ekonomi och finans. Vi vet deras ambitioner, karriärplaner och incitament.

De risker som företag idag möter blir hela tiden mer omfattande och komplexa.

Dataskydds- och säkerhetsfrågor blir alltmer komplexa. Vi vet var talangerna finns.

Nya regelverk tillkommer i allt snabbare takt och experterna är få, men vi vet var de finns.

Vi är själva jurister. Vi förstår vad som gäller, både för uppdragsgivaren och för kandidaten.

Reglerna blir fler och fler. Det krävs experter för både överblick och detaljdjup.

Skatt och revision blir alltmer specialiserat, smalare och djupare.

Vi känner experterna inom ekonomi och finans. Vi vet deras ambitioner, karriärplaner och incitament.

De risker som företag idag möter blir hela tiden mer omfattande och komplexa.

Dataskydds- och säkerhetsfrågor blir alltmer komplexa. Vi vet var talangerna finns.

Nya regelverk tillkommer i allt snabbare takt och experterna är få, men vi vet var de finns.

Våra konsulter hjälper er organisation inom GDPR

Vårt nätverk av erfarna konsulter har stor kunskap och erfarenhet av GDPR och kan hjälpa er organisation att uppfylla de krav som lagar, regler och direktiv ställer.

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för olika typer av verksamheter, oavsett storlek eller bransch.

Genom att anlita en konsult genom oss kan du känna dig trygg i att er organisation efterlever GDPR och angränsande regelverk, och därmed undvika potentiella problem och kostsamma konsekvenser.

Våra konsulter kan bistå med allt från att skapa en integritetspolicy och utbilda organisationen om GDPR till att förbättra era befintliga rutiner för dataskyddsarbetet.

Varför välja oss vid behov av interimslösning inom GDPR?

Sharp Recruitment & Consultants har lång erfarenhet av att hjälpa företag hitta rätt kompetens som säkerställer att man uppfyller kraven inom GDPR. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som är anpassade efter just ert företags behov och verksamhet.

Vårt konsultnätverk har gedigen erfarenhet inom området och håller sig ständigt uppdaterade om eventuella förändringar och rättspraxis kring GDPR. Vi kan med en djupgående screeningprocess säkerställa att våra konsulter lever upp till förväntningarna på hög integritet och sekretess, vilket är avgörande vid hantering av personuppgifter.

Våra interimslösningar ger dig tillgång till expertkunskap utan att behöva anställa en heltidsspecialist. Om behovet kvarstår och ni bedömer att matchningen kan hålla på längre sikt så kan ni utnyttja vårt erbjudande av hyrköp, där konsulten efter överenskommen tid går över till en anställning hos er. Vill du förlänga prövoperioden så går det också utmärkt.

Frågor och svar om GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en dataskyddsförordning som trädde i kraft den 25 maj 2018. Syftet med förordningen är att stärka skyddet för privatpersoners personuppgifter och ge dem mer kontroll över hur deras data används och lagras av företag.

Med införandet av GDPR har företag en ökad skyldighet att skydda privatpersoners personuppgifter och följa strikta regler för hantering av data. Om ett företag bryter mot GDPR kan det leda till böter på upp till 20 miljoner euro eller 4% av den globala årliga omsättningen, vilket gör det mycket viktigt för företag att vara i fullständig överensstämmelse med förordningen.

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en dataskyddsförordning som trädde i kraft den 25 maj 2018. Syftet med förordningen är att stärka skyddet för privatpersoners personuppgifter och ge dem mer kontroll över hur deras data används och lagras av företag.

Med införandet av GDPR har företag en ökad skyldighet att skydda privatpersoners personuppgifter och följa strikta regler för hantering av data. Om ett företag bryter mot GDPR kan det leda till böter på upp till 20 miljoner euro eller 4% av den globala årliga omsättningen, vilket gör det mycket viktigt för företag att vara i fullständig överensstämmelse med förordningen.

Kontakta oss om interim och bemanning inom GDPR

Betydelsen av att känna till alla aspekter av vilken påverkan GDPR kan ha på ens verksamhet är centralt för moderna företag. Därför kan vi erbjuda kunniga interimskonsulter inom området till företag och organisationer inom många olika branscher. Vi har kontinuerlig kontakt med vårt nätverk av experter och specialister – på det sättet kan vi stötta dig när du har behov av rekrytering eller förstärkning inom GDPR, dataskydd och integritet.

Välkommen att kontakta oss om du är i behov av förstärkning och vill veta mer. Vi är ledande inom interim och bemanning av konsulter inom GDPR.