Rekrytering Compliance

Reglerna som organisationer måste förhålla sig till blir fler och fler. Därför krävs experter för både överblick och detaljdjup. Behöver du rekrytera inom compliance? Vi erbjuder en effektiv och smidig rekryteringstjänst som gör att du kan hitta de bästa talangerna på marknaden.

Välkommen att kontakta oss på Sharp Recruitment & Consultants – vi är ledande på rekrytering inom compliance och hjälper dig att hitta rätt person till rätt position.

Expertis inom olika områden


Vi arbetar brett med rekrytering och bemanning inom finansiell-, försäkrings- och corporate compliance. Ett axplock av de regelverk och områden vi arbetar med är Basel, Solvens II, IDD, PSD2, AML, GDPR, MiFID II, MAR, ESG, EMIR, DORA, trade, ethics, konkurrens, antikorruption, och mycket mer.

Rollerna är många och några exempel på titlar vi tillhandahåller är:

Chief Compliance Officer (CCO)
Head of Compliance
Compliance Officer
Compliance Manager
Corporate Compliance Officer
Ethics and Compliance Officer
Risk and Compliance Manager
Trade Compliance Specialist
Regulatory Specialist
Regelverksspecialist
Head of AML
AML Officer
AML Specialist
AML Analytiker
AML Investigator
Data Protection Officer (DPO)
Data Privacy Manager
GDPR Compliance Officer

Våra kunder:

Våra kunder:

Kontaktpersoner

Zarina Virsholm
Zarina Virsholm

Grundare & Partner
Mobilnr: +46 733 99 07 27
Mejladress:
zarina.virsholm@
sharprecruitment.se

Sagt av våra kunder

Sagt av våra kunder

“Sharp Recruitment, with Ron Cohen as lead consultant, provided us with excellent advice and support throughout the recruitment process.
Looking for a scarce skill like ethics and compliance we could have not find a better suited external partner.”

Karin Hedenström
Talent Acquisition Manager, at Polarium

“Stort tack för mycket lyckad rekryteringsprocess. Det är första gången vi har haft lyxen att tvingas välja mellan väldigt bra kandidater. Fantastiskt!”

Kristina Elfdahl
Head of Legal & Compliance, Hannover Re/HDI

“Sharp arbetar gediget, snabbt och med bra återkoppling. Genom sin lyhördhet och förståelse för vilka vi är och vem vi i förlängningen söker, har de genomfört flera lyckade rekryteringar å oss. Vi kommer definitivt att samarbeta med dem igen!”

Helena Hillström
VD, Didner & Gerge

Vi har bland de bästa kandidatnätverken inom:

Vi är själva jurister. Vi förstår vad som gäller, både för uppdragsgivaren och för kandidaten.

Skatt och revision blir alltmer specialiserat, smalare och djupare.

Vi känner experterna inom ekonomi och finans. Vi vet deras ambitioner, karriärplaner och incitament.

De risker som företag idag möter blir hela tiden mer omfattande och komplexa.

Dataskydds- och säkerhetsfrågor blir alltmer komplexa. Vi vet var talangerna finns.

Nya regelverk tillkommer i allt snabbare takt och experterna är få, men vi vet var de finns.

Vi är själva jurister. Vi förstår vad som gäller, både för uppdragsgivaren och för kandidaten.

Skatt och revision blir alltmer specialiserat, smalare och djupare.

Vi känner experterna inom ekonomi och finans. Vi vet deras ambitioner, karriärplaner och incitament.

De risker som företag idag möter blir hela tiden mer omfattande och komplexa.

Dataskydds- och säkerhetsfrågor blir alltmer komplexa. Vi vet var talangerna finns.

Nya regelverk tillkommer i allt snabbare takt och experterna är få, men vi vet var de finns.

Ledande på rekrytering inom compliance

Sharp Recruitment & Consultants har lång erfarenhet av rekrytering och interim inom compliance. Vi har rekryterat och bemannat med specialistkompetens inom compliance till många av marknadens största aktörer, inom olika områden och branscher. Det tillkommer ständigt nya regelverk för företag att förhålla sig till och därmed ökar behovet av rätt expertis.

Vi vet var kompetensen inom compliance finns och hjälper din organisation att hitta rätt. Vi analyserar, förstår, tillför och löser uppgiften på ett skräddarsytt vis utifrån era behov. Rekrytering inom compliance är vår expertis och vi arbetar brett inom bland annat finansiell compliance, corporate compliance, konkurrens, antikorruption med mera.

Vi tillhandahåller experter med många olika spetskompetenser inom compliance. Bland rollerna vi tillsätter med kompetenta personer finns Head of Compliance, Compliance Officer, Compliance Manager, regelverksspecialist, AML Officer, GDPR Compliance Officer och många fler.

Ett stort nätverk av specialister

Vi är erfarna specialister på rekrytering och kompetensförsörjning inom compliance och är långt ifrån en vanlig rekryterings- och interimsbyrå. Genom åren har vi arbetat upp ett stort, kompetent och levande nätverk av specialister och kandidater, bland de bästa på den svenska marknaden.

Vi för ständig dialog med kunder och kandidater, vilket i sin tur innebär att vi alltid kan ligga steget före. Vi vet var kompetensen inom compliance finns, vem som passar var och vem som vill vidare.

Oftast behöver vi inte ägna tid åt att leta vitt och brett utan vi känner experterna som är aktuella för nya utmaningar. Dessutom har vi själva yrkesbakgrund inom våra specialistområden.

Det här gör att vi kan agera rådgivare inom kompetensförsörjning till våra kunder och karriärscoacher till våra kandidater.

Rekrytering compliance – mer information

Compliance är en viktig del av affärsverksamheten. Enkelt uttryckt handlar compliance om att följa specifika industristandarder och etiska riktlinjer. Det handlar om att se till att organisationen följer de regler som gäller och att det dessutom dokumenteras på ett korrekt sätt. Att besitta denna kompetens har med åren blivit avgörande för företag för att bibehålla varumärkets hållning och konkurrenskraft på marknaden.

Med ett stort antal regler att förhålla sig till inom compliance kan det vara utmanande för företag att vidta rätt förebyggande åtgärder. Särskilt när det råder kompetensbrist på marknaden. Men med hjälp av en insiktsfull och träffsäker rekrytering inom compliance kan er organisation på lång sikt spara in på kostnaderna, minimera riskerna och öka effektiviteten.

Frågor och svar om compliance

Compliance handlar om att följa lagar, regler och bestämmelser som styr hur ett företag ska bedrivas. Det innebär att man måste ha koll på alla relevanta lagar och regler som gäller för ens bransch och verksamhet, och sedan se till att man har en god regelefterlevnad. Det kan handla om allt från skatteregler till arbetsrättsliga bestämmelser, och det är viktigt att ha en helhetsbild av alla krav som ställs på ditt företag för att undvika problem och möjliga sanktioner.

Det finns flera anledningar till varför compliance är viktigt för ett företag. För det första är det lagstiftning som reglerar hur man bedriver sin verksamhet, och om man inte följer dessa lagar kan det leda till juridiska konsekvenser och ekonomiska och konkurrensmässiga förluster för företaget. För det andra är det viktigt ur etisk synvinkel att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, både gentemot sina anställda, kunder och samhället i stort.

Vi erbjuder en rad olika tjänster för att hjälpa ditt företag att upprätthålla de högsta etiska standarderna för compliance. I vårt nätverk ingår experter som kan hjälpa er verksamhet med allt från att utforma och implementera ett effektivt compliance-program till att utbilda personal om vikten av compliance. Vidare att identifiera eventuella brister eller risker i företagets nuvarande compliance-process och skapa en handlingsplan för att åtgärda dem.

Compliance handlar om att följa lagar, regler och bestämmelser som styr hur ett företag ska bedrivas. Det innebär att man måste ha koll på alla relevanta lagar och regler som gäller för ens bransch och verksamhet, och sedan se till att man har en god regelefterlevnad. Det kan handla om allt från skatteregler till arbetsrättsliga bestämmelser, och det är viktigt att ha en helhetsbild av alla krav som ställs på ditt företag för att undvika problem och möjliga sanktioner.

Det finns flera anledningar till varför compliance är viktigt för ett företag. För det första är det lagstiftning som reglerar hur man bedriver sin verksamhet, och om man inte följer dessa lagar kan det leda till juridiska konsekvenser och ekonomiska och konkurrensmässiga förluster för företaget. För det andra är det viktigt ur etisk synvinkel att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt, både gentemot sina anställda, kunder och samhället i stort.

Vi erbjuder en rad olika tjänster för att hjälpa ditt företag att upprätthålla de högsta etiska standarderna för compliance. I vårt nätverk ingår experter som kan hjälpa er verksamhet med allt från att utforma och implementera ett effektivt compliance-program till att utbilda personal om vikten av compliance. Vidare att identifiera eventuella brister eller risker i företagets nuvarande compliance-process och skapa en handlingsplan för att åtgärda dem.

Regler och lagar i ständig förändring

Compliance, på svenska bäst översatt regelefterlevnad, omfattar interna riktlinjer, förfaranden och krav som är lagstadgade. Arbetet kräver ständig anpassning till en föränderlig värld. Belöningen är att din organisation kan skapa högre kvalitet, förtroende och öppenhet när det kommer till produkter, tjänster och databehandling.

I grund och botten handlar compliance om att upptäcka och förhindra överträdelser av regler, men det innefattar mer än så. Effektiv compliance hjälper din organisation att undvika slöseri, bedrägerier, missbruk, diskrimininering och andra problem som kan skada verksamheten och organisationens anseende.

Väl genomfört arbete inom compliance och en stark funktion kan även möjliggöra en bättre kommunikation mellan ledning och anställda. Du kan helt enkelt rusta de anställda med bättre förutsättningar så att de vet vad som gäller och kan utföra sina jobb på bästa möjliga sätt.

Rekrytering compliance – kontakta oss

Betydelsen av att säkerställa att lagstiftning, regelverk och kvalitetskrav efterlevs blir allt större för moderna företag och organisationer. Därför tillhandahåller vi kunniga experter inom compliance till organisationer inom många olika branscher. Vi har kontinuerlig kontakt med vårt nätverk av experter och specialister – på det sättet kan vi stötta dig när du har behov av rekrytering eller förstärkning inom compliance.

Välkommen att kontakta oss om du är i behov av förstärkning och vill veta mer. Vi är ledande på rekrytering inom compliance.

Förbättra organisationen i alla led

Ett väl genomtänkt compliance-program kan bidra till att förbättra externa delar av organisationens värdekedja. Det kan exempelvis handla om en enskild leverantör som orsakat kostsamma störningar. Det kan handla om saker som brott mot informationssäkerhet, integritetsskydd, kvalitetskontroll med mera. Genom förbättrad insyn i vad tredje part gör kan organisationer främja smartare arbetsförhållanden, större effektivitet och dessutom generera kostnadsbesparingar.