Konsultuthyrning inom compliance och AML

Upplever ni utmaningar i att hitta rätt compliance-specialist i tider av kompetensbrist? Behöver du kompetens inom AML? Vi erbjuder en effektiv och smidig interimstjänst som gör att du kan få tillgång till de bästa konsulterna på marknaden.

Regelverken som organisationer måste förhålla sig till blir fler och fler. Därför krävs experter på regelefterlevnad för både överblick och detaljdjup – och detta gäller inte minst inom det finansiella regelverket AML i syfte att förhindra penningtvätt.

Välkommen att kontakta oss på Sharp Recruitment & Consultants – vi är ledande på rekrytering och interim uthyrning av konsulter inom compliance och AML.

Konsulter inom compliance och AML

Vi har lång erfarenhet av att rekrytera och bemanna med kompetens inom compliance och AML till många av marknadens största aktörer, både i Sverige och internationellt. Nya regelverk tillkommer ständigt, vilket ökar efterfrågan på expertis. Vi vet var kompetensen finns och hjälper er organisation att tillsätta rätt person för er verksamhet. Vi analyserar, förstår och löser din uppgift. Vi arbetar brett med rekrytering och interim inom områden såsom finansiell och corporate compliance, konkurrens, antikorruption, AML, med mera.

Vi tillhandahåller specialister med kompetens inom olika områden inom compliance. Bland rollerna vi kan tillsätta med kompetenta personer finns Head of Compliance, Compliance Officer, Compliance manager, regelverksspecialister, AML konsult, AML officer, GDPR compliance officer och många fler.

Ett stort nätverk av specialister

Vi är erfarna specialister på kompetensförsörjning och konsultuthyrning inom compliance och är långt ifrån en vanlig rekryterings- och interimsbyrå. Genom vår specialisering har vi byggt upp ett brett och kompetent nätverk av experter som låter oss tillgodose behoven hos såväl våra kunder som våra konsulter. I vårt konsultnätverk ingår konsulter som är anställda hos oss och seniora specialister i form av underkonsulter som kan stötta er verksamhet när ni är i behov av en interimslösning.

Våra kunder:

Våra kunder:

Kontaktpersoner

Mikaela Virsholm
Mikaela Virsholm

Affärsområdeschef Konsultuthyrning
Mobilnr: +46 76 898 68 38
Mejladress:
mikaela.virsholm@
sharprecruitment.se

Sagt av våra kunder

Sagt av våra kunder

“Sharp hjälpte mig i en mycket utmanande tid när vi på grund av oförutsedda händelser snabbt behövde bemanna upp med en person som hade både bredd och specialistkompetens inom våra kärnområden. Jag delade min drömprofil – och de levererade vad som idag är en otroligt uppskattad medarbetare.”

Anna Forsebäck
Head of Legal, Hemnet

“Vi tog hjälp av Sharp Recruitment & Consultants med ett interimsuppdrag för en jurist under en rekrytering. Sharp Recruitment & Consultants presenterade snabbt ett urval av konsulter med relevant erfarenhet och vi är väldigt nöjda – både med deras effektiva process och med konsulten, som har kommit i uppdraget och teamet på bästa sätt.”

Lena Möllerstedt
Head of Legal, EasyPark

“Sharp Recruitment & Consultants har hjälpt oss vid flera tillfällen att tillhandahålla interimslösningar inom både legal och compliance. Det har varit effektivt, smidigt och professionellt.”

Anna Domander
General Counsel, Systembolaget

Konsult AML – för att möta dagens krav

AML (Anti-Money Laundering) är ett finansiellt regelverk som ställer höga krav på bland annat banker och finansiella bolag. För att kunna efterleva reglerna krävs rätt kompetens – genom att hyra in en AML-konsult via oss så kommer du att kunna säkerställa kunskapen er organisation behöver inom området.

Penningtvätt är ett allt mer prioriterat område på dagens marknad. Regelverket ställer höga krav som företag måste leva upp till, både av etiska och konkurrensmässiga anledningar. Genom att anlita en erfaren konsult kan er verksamhet säkerställa kompetens inom AML.

Vi har lång erfarenhet av rekrytering och bemanning inom AML. Vårt uppgift är att säkerställa att våra uppdragsgivare får in rätt interimskonsult för ett givet uppdrag och på så sätt säkra rätt kompetens som hjälper organisationen att nå sina uppsatta mål. Vi tillhandahåller konsulter till roller på olika nivåer, däribland AML-analytiker, AML-specialist, MLRO och Centralt funktionsansvarig (CFA).

Kandidatnätverk inom:

Vi är själva jurister. Vi förstår vad som gäller, både för uppdragsgivaren och för kandidaten.

Reglerna blir fler och fler. Det krävs experter för både överblick och detaljdjup.

Skatt och revision blir alltmer specialiserat, smalare och djupare.

Vi känner experterna inom ekonomi och finans. Vi vet deras ambitioner, karriärplaner och incitament.

De risker som företag idag möter blir hela tiden mer omfattande och komplexa.

Dataskydds- och säkerhetsfrågor blir alltmer komplexa. Vi vet var talangerna finns.

Nya regelverk tillkommer i allt snabbare takt och experterna är få, men vi vet var de finns.

Vi är själva jurister. Vi förstår vad som gäller, både för uppdragsgivaren och för kandidaten.

Reglerna blir fler och fler. Det krävs experter för både överblick och detaljdjup.

Skatt och revision blir alltmer specialiserat, smalare och djupare.

Vi känner experterna inom ekonomi och finans. Vi vet deras ambitioner, karriärplaner och incitament.

De risker som företag idag möter blir hela tiden mer omfattande och komplexa.

Dataskydds- och säkerhetsfrågor blir alltmer komplexa. Vi vet var talangerna finns.

Nya regelverk tillkommer i allt snabbare takt och experterna är få, men vi vet var de finns.

AML – därför är det viktigt

  • Det är en moralisk skyldighet att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.
  • Följa lagar och regler som kräver att de övervakar kunder, transaktioner samt rapportera misstänkta aktiviteter.
  • Skydda sitt varumärke och aktieägarvärde.
  • Undvika varningar och straff som kan uppstå om regler inte efterföljs på grund av vårdslöshet eller oaktsamhet.
  • Minska kostnader relaterade till kapitalreserver, böter, personal- och IT-kostnader.

Konsult compliance – mer information

Compliance är en viktig funktion av affärsverksamheten i alla organisationer och branscher. Enkelt uttryckt handlar compliance om att säkerställa regelefterlevnad och följa specifika industristandarder och etiska riktlinjer.

För att se till att organisationen följer de regler som gäller och att det dessutom dokumenteras på ett korrekt sätt krävs kompetens. Det finns ett stort antal regler för företag att förhålla sig till och det krävs att man vidtar rätt förebyggande åtgärder. Med hjälp av en insiktsfull och träffsäker bemanning inom compliance kan du på lång sikt spara in på kostnader, minimera risker och öka effektiviteten.

Regler och lagar i ständig förändring

Compliance, på svenska bäst översatt regelefterlevnad, omfattar interna riktlinjer, förfaranden och krav som är lagstadgade. Arbetet kräver ständig anpassning till en föränderlig värld. Belöningen är att din organisation kan uppnå högre kvalitet, förtroende och öppenhet när det handlar om produkter, tjänster och databehandling.

I grund och botten handlar compliance om att upptäcka och förhindra överträdelser av regler, men området innefattar mer än så. Effektiv compliance hjälper din organisation att undvika slöseri, bedrägerier, missbruk, diskrimininering och andra problem som kan försvåra verksamheten och organisationens anseende.

Väl genomfört arbete inom compliance och en stark funktion kan även möjliggöra en bättre kommunikation mellan ledning och anställda. Du kan helt enkelt rusta de anställda med bättre förutsättningar så att de vet vad som gäller och kan utföra sina jobb på bästa möjliga sätt.

Förbättra organisationen i alla led

Dessutom kan ett väl genomtänkt compliance-program bidra till att förbättra externa delar av organisationens värdekedja. Det kan exempelvis handla om en enskild leverantör som orsakat kostsamma störningar, eller om saker som brott mot informationssäkerhet, integritetsskydd, kvalitetskontroll med mera. Genom att se till att det finns bättre insyn vad tredje part gör kan organisationer främja smartare arbetsförhållanden, större effektivitet och dessutom generera kostnadsbesparingar.

Kontakta oss om interim compliance och AML

Betydelsen av att säkerställa att lagstiftning, regelverk och kvalitetskrav efterlevs blir allt större för moderna företag och organisationer. Därför erbjuder vi kunniga experter inom compliance till organisationer inom olika branscher. Vi har kontinuerlig kontakt med vårt nätverk av experter och specialister – på det sättet kan vi stötta dig när du har behov av rekrytering eller förstärkning inom compliance och AML.

Välkommen att kontakta oss om du är i behov av en kompetent AML-konsult eller compliance-konsult för interimsuppdrag.