Undersökningar & rapporter

Här hittar du nyheter och artiklar för vald kategori:

Lönerapport 2023 – Internal Audit

I år delar vi upp resultaten i tre separata rapporter för områdena Legal, GRC och Internal Audit. Årets lönerapport visar tydligt att löneskillnaderna mellan könen kvarstår, trots det är män mer missnöjda med sin ersättning. Vidare ser vi tecken på ålderism inom Legal och Internal Audit eftersom det finns en diskrepans mellan arbetslivserfarenhet och lön.

Lönerapport 2023 – GRC

I år delar vi upp resultaten i tre separata rapporter för områdena Legal, GRC och Internal Audit. Årets lönerapport visar tydligt att löneskillnaderna mellan könen kvarstår, trots det är män mer missnöjda med sin ersättning. Vidare ser vi tecken på ålderism inom Legal eftersom det finns en diskrepans mellan arbetslivserfarenhet och lön.

Lönerapport 2023 – Legal

I år delar vi upp resultaten i tre separata rapporter för områdena Legal, GRC och Internal Audit. Årets lönerapport visar tydligt att löneskillnaderna mellan könen kvarstår, trots det är män mer missnöjda med sin ersättning. Vidare ser vi tecken på ålderism inom Legal eftersom det finns en diskrepans mellan arbetslivserfarenhet och lön.

Lönerapport 2022

Årets lönerapport visar att både löner och lönegap ökar. Manliga chefer, verksamma som bolagsjurister, advokater eller inom regelefterlevnad/Compliance, tjänar i genomsnitt 9 000 kronor mer i månaden än kvinnliga chefer i samma branscher. Dessutom har män i regel större rörlig ersättning än kvinnor.

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.


Go to Top