Undersökningar & rapporter

Här hittar du nyheter och artiklar för vald kategori:

Lönerapport 2022

Årets lönerapport visar att både löner och lönegap ökar. Manliga chefer, verksamma som bolagsjurister, advokater eller inom regelefterlevnad/Compliance, tjänar i genomsnitt 9 000 kronor mer i månaden än kvinnliga chefer i samma branscher. Dessutom har män i regel större rörlig ersättning än kvinnor.

Till toppen