Hur ser lönemarknaden ut inom Compliance?
– Läs vår rapport från vår löneundersökning

Sharp Recruitment har under hösten 2019 genomfört en löneundersökning för dig som arbetar med compliance. Undersökningen har gått ut både i våra nätverk men även på Linkedin och det är totalt 106 svaranden på undersökningen. Respondenterna i undersökningen arbetar alla inom compliance och primärt inom bank -och finansbranschen.

Några intressanta slutsatser är bland annat:

  • Hälften av respondenterna anger att det är troligt att de kommer byta jobb inom två års tid och en klar majoritet anger att de kommer byta jobb inom tre års tid.
  • Dubbelt så många män som kvinnor har bonus.
  • Gällande koppling ålder och lön är det noterbart att personer över 55 år generellt, både chefer och icke-chefer, tjänar mindre än 35–54 åringar.

Klicka här för att komma till den fullständiga rapporten

Återkom gärna om du har några frågor eller funderingar alternativt om du vill ta en lunch med oss och diskutera rekryterings- och/eller bemanningsbehov.

Peter Ektröm
VD och ansvarig rekryteringskonsult inom Compliance
Mobil: 070 813 51 85
Epost: peter.ekstrom@sharprecruitment.se

Lisa Tsiaklides
Rekryteringskonsult Legal och Compliance
Mobil: 076 101 71 23
Epost: lisa.tsiaklides@sharprecruitment.se

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.