Vårt nätverk inom Tax & Audit

Sedan 2015 har vi på Sharp Recruitment & Consultants rekryterat och bemannat med kompetens inom skatt och revision till många av branschens största aktörer, både till konsultverksamheter och bolag. Områdena skatt och revision blir alltmer specialiserade, smalare och djupare. Lägg därtill att nya regelverk tillkommer i allt snabbare takt och experterna är för få. Ska du rekrytera eller bemanna inom skatt eller revision så har vi kandidaterna.

Tax

Vi arbetar brett med rekrytering och bemanning inom områdena företagsbeskattning, inkomstskatt, privata skatter, moms, tull och internprissättning.

Rollerna inom skatt är många och några exempel på titlar vi tillhandahåller är:

Head of Tax
Tax Partner
Tax Director
Senior Tax Manager
Tax Manager
VAT Manager
Tax Associate

Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering och konsultuthyrning inom skatteområdet här.

Audit

Vi arbetar brett med rekrytering och bemanning inom både extern revision och internrevision.

Några exempel på titlar vi tillhandahåller är:

Head of Audit
Senior Auditor
Auditor
Head of Internal Audit
Senior Internal Auditor
Internal Auditor

Våra kunder:

Våra kunder:

Kontaktpersoner

Ron Cohen
Ron Cohen

Grundare & Partner
Mobilnr: +46 735 18 51 88
Mejladress:
ron.cohen@
sharprecruitment.se

Sagt av våra kunder

Sagt av våra kunder

“Sharp har ett stort och väl genomgånget nätverk inom skatteområdet vilket har varit till stor fördel när vi rekryterade till erfaren senior position på skatteavdelningen.”

Fredrik Erneholm
Head of Tax, Hoist Finance

“Jag har aldrig förr varit med om en sådan effektiv, enkel och trevlig rekryteringsprocess – inom loppet av en månad var allt signat och klart!”

Marie Skoglund
Head of Tax, IPCO AB

“Jag vill tacka för era fina insatser. Ni har skött processen riktigt bra. Ni har varit snabba, tydliga och effektiva. Mycket uppskattat! Min uppfattning är att ni har bra koll på just skattejuristmarknaden vilket har varit en viktig USP för oss.”

André Lundqvist
Head of Group Tax, Skanska

Kandidatnätverk inom:

Vi är själva jurister. Vi förstår vad som gäller, både för uppdragsgivaren och för kandidaten.

Reglerna blir fler och fler. Det krävs experter för både överblick och detaljdjup.

Vi känner experterna inom ekonomi och finans. Vi vet deras ambitioner, karriärplaner och incitament.

De risker som företag idag möter blir hela tiden mer omfattande och komplexa.

Dataskydds- och säkerhetsfrågor blir alltmer komplexa. Vi vet var talangerna finns.

Nya regelverk tillkommer i allt snabbare takt och experterna är få, men vi vet var de finns.

Vi är själva jurister. Vi förstår vad som gäller, både för uppdragsgivaren och för kandidaten.

Reglerna blir fler och fler. Det krävs experter för både överblick och detaljdjup.

Vi känner experterna inom ekonomi och finans. Vi vet deras ambitioner, karriärplaner och incitament.

De risker som företag idag möter blir hela tiden mer omfattande och komplexa.

Dataskydds- och säkerhetsfrågor blir alltmer komplexa. Vi vet var talangerna finns.

Nya regelverk tillkommer i allt snabbare takt och experterna är få, men vi vet var de finns.