Framträdande trender enligt rapporten Framtidens Jurist 2020

Nu har konjunkturen svängt. Det är något som många har väntat på och är förberedda för, även om juristbranschen mår i stort sett fortsatt bra. Men efterfrågan på kompetens och talanger har inte minskat.

Vilka trender kan vi se inför kommande år? Norstedts Juridik har kommit ut med årets rapport; Framtidens jurist 2020. Det vi på Sharp Recruitment & Consultans har märkt, och som nu bekräftas i rapporten, är att jurister har fått fler valmöjligheter och ett friare liv. En stor majoritet av de svarande i rapporten, över 71%, anser att work-life balance är det som påverkar individens val av arbetsgivare mest. Detta är också något som har efterfrågats länge av jurister, speciellt på advokatbyråerna.

Work-life balance som konkurrenskraft

Ingenting visar att produktiviteten minskar när vi får välja var vi utför vårt arbete, vilket bekräftades i praktiken under vårens epidemiutbrott. Men work-life balance handlar inte endast om var man arbetar. Det handlar också om möjlighet att kontrollera sitt eget liv inklusive sin arbetstid. Möjligheten att få vara med det viktigaste vi har i livet, möjligheten att få ha ett liv som berikar oss som individer, utan att det stagnerar vår karriär och vårt professionella liv. För vissa kan work-life balance vara möjligheten att hämta sina barn från dagis och skola. För andra kan det vara möjligheten att till exempel kunna vara med i en kör, spela fiol, eller att inneha styrelseuppdrag på ideell basis. Efterfrågan på balans i livet varierar med åldern men finns alltid kvar eftersom våra behov och intressen ändras. Vi är alla olika och vi har olika definition av work-life balance. Individanpassade anställningsvillkor gällande andra avgörande faktorer än lön blir därför allt vanligare och allt viktigare.

Pluralism driver innovation och lockar talanger

Ett annat omtalat ämne i rapporten Framtidens Jurist 2020 är mångfald och jämställdhet. Fram till nu har diversitet oftast handlat om könsfördelning. av mångfald och jämställdhet på arbetsplatser och i verksamheter är viktigt eftersom pluralism driver innovation och utveckling. Enhetlighet tenderar att stagnera organisationer och branscher.

För att utveckling ska ske krävs inte bara olika kön och discipliner i en grupp, utan även olika åldrar, etniciteter med olika kulturer och synsätt, och inte minst olika personligheter, som kan bidra med nya infallsvinklar och därmed problemlösningar. Sådana organisationer är både svåra att uppnå och leda och ställer betydligt hårdare krav på ledarskap. Det är naturligt för oss människor att hitta och vara med ”artfränder”. I mindre organisationer ser vi detta tydligt.

Drivande företag kräver bra ledare som kan förmå sina grupper att bygga, tänka nytt och utveckla tillsammans med andra. Det är dessutom sådana bolag som lockar talanger eftersom talanger dras till utmaningar och innovation. Det är därför inte förvånande att årets rapport visar att yngre jurister ser på mångfald och jämställdhet som något viktigt och naturligt. Företag som inte följer detta behov förlorar sina talanger till mer nytänkande organisationer vars ledare coachar både team och individer samt agerar mentorer.

 

Gigekonomin ger möjligheter

Gigekonomin har stora effekter på juristbranschen. Alltfler jurister, i olika åldrar och med olika erfarenhet, går ifrån den traditionella och trygga juristkarriären på byråer och bolag och öppnar egna rådgivande konsultbyråer som arbetar betydligt närmare företagens olika verksamheter och har därmed lättare att anpassa sig till klienternas behov.

Delägare från större advokatbyråer, liksom chefsjurister på bolag och yngre jurister med några års erfarenhet, väljer ett annat liv med ökad frihet, kanske färre arbetstimmar och mer självbestämmande. Ofta har de egna nätverk inom bolag som kompletteras med uppdrag från till exempel oss på Sharp Recruitment & Consultants när vi agerar mäklare av juridiska rådgivare.

Jurister är välrenommerade, kompetenta och var och en hittar nya sätt att konkurrera. Alltfler advokater väljer att gå ur Advokatsamfundet för att kunna anpassa sig bättre till klientens behov. Andra väljer att sänka sitt timarvode då deras kostnader blir betydligt lägre.

Trenderna är enkla att se och de bekräftas av årets rapport, Framtidens jurist 2020. Juristbranschen går mot en framtid där större individuella valmöjligheter ges och därmed allt tydligare konkurrens, vilket kräver nytänkande av en konservativ yrkesgrupp.

För att läsa hela rapporten ”framtidens jurist 2020” vänligen klicka här:

https://www.nj.se/framtidensjurist

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.