Regeringen räknar med att Sverige går in i en lågkonjunktur under nästa år. Samtidigt råder det oroliga tider i omvärlden med energikris och ett krig i Europa. Det ställer företag och andra organisationer inför nya utmaningar.

På Sharp Recruitment & Consultants förutspår man därför en ökad efterfrågan på kompetens inom områden som risk, compliance och juridik.

– I en lågkonjunktur ökar behovet av kompetens inom specialistområden som arbetsrätt, konkurser och likvidation, tvist och processrätt samt att kontrollfunktionerna ute på bolagen kommer behöva stärka upp ytterligare, säger Ilona Orgmetz.

Sharp Recruitment & Consultants redo för en omställning

Inom området compliance, regelefterlevnad, finns också ökande behov.

Efter finanskrisen 2008–09 skärptes regelverket inom finanssektorn. Den lågkonjunktur som nu står för dörren kommer att bli den första när dessa nya regelverk testas på allvar.

– Regelverken minskar inte oavsett konjunktur. Det vi ser är snarare en breddning av regelverken och en ökning i antalet. Vi har till exempel ESG, men också dataskydd och penningtvätt, säger Ilona.

Beträffande riskerna tycker Ilona att historien går igen.

– Dagens scenario påminner om sjuttiotalet. Vi har ett krig i vårt närområde och en energikris. I det läget blir regelverken än viktigare, säger hon. Lägg dessutom till den ökande hotbilden från cyberkriminella. Det gör området risk högaktuellt och behovet av risk managers kommer därför att öka, säger hon.

Har stärkt sin kompetenspool

På Sharp Recruitment & Consultants har man dragit nytta av den förändring som följde av pandemin, då allt fler började arbeta hemifrån.

– Många, speciellt seniora anställda, har upptäckt detta med work balance, och vill styra sin egen tid mer. De lämnar en fast anställning för att istället bli konsulter. Det har lett till ett stort uppsving för oss eftersom vi fungerar som en mäklare för deras kompetens, säger Ilona.

Sharp Recruitment & Consultants erbjuder kompetens både för rekrytering och för interimsuppdrag. Då efterfrågan är större än tillgången knyter man också till sig kompetens internationellt.

– Vårt nätverk är omfattande och vi har blivit en hub för kompetens. Vi är redo att förse marknaden med den kompetens organisationer behöver inför den kommande lågkonjunkturen, avslutar Ilona Orgmetz.

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.