Karin är civilekonom och läste på Handelshögskolan i Stockholm. Karin berättar att hon alltid haft ett stort samhällsintresse och att hon som ung var inne på mer klassisk makroekonomi. Hon upptäckte finansiell ekonomi och valde den inriktningen på Handelshögskolan och uppslukades av de frågorna. Efter studieåren så började Karin arbeta på EY och genom konsultuppdragen kom hon i kontakt med bankregleringsfrågor som tex Basel II och fick upp ögonen för FI.

  • På Handels pratade ingen om myndigheter och vad för karriärmöjligheter som finns där utan allt handlade om att antingen hamna på något konsultbolag eller investmentbank. Jag valde att kliva in på FI och kände direkt att jag hittat hem och där jag kunde kombinera mitt samhällsintresse med finanssektorn och finansiella teorier.

Karin är chef för ett av fyra verksamhetsområden. FI är uppdelade i områdena Bank, Försäkring, Betalningar och marknader. Karin är chef för Bank och tills nyligen ingick förutom banktillsyn också penningtvätt, betaltjänster, ochIT/cybertillsyn. Dessa områden har sedan i mars lyfts över till det nystartade verksamhetsområdet Betalningar.

Karin berättar vidare om rollen;

  • Jag försöker att dela med mig utav min entusiasm. För mig handlar ledarskap väldigt mycket om engagemang. Jag trivdes ju direkt när jag började på FI för många år sedan och jag har samma entusiasm och engagemang för våra frågor idag som jag hade när jag började på myndigheten. Sedan ligger ett stort fokus på att förmedla det uppdrag vi har och hur allas enskilda arbetsuppgifter bidrar till uppdraget. Det är inte bara ett stort fokus för mig men också en tacksam uppgift att ansvara för. Vi har ju ett så tydligt och motiverande uppdrag, så de flesta av våra medarbetare tycker redan som utgångspunkt att det känns meningsfullt att jobba här. Det svåra och utmanade i rollen är att ta alla stora beslut med en god bedömningsförmåga. Vi arbetar och kommer löpande i kontakt med komplexa och svåra bedömningar och då måste man kunna väga olika faktorer mot varandra men att VÅGA ta beslut. Vårt jobb handlar till synes och sist om att våga ta många svåra beslut.

Bank och finans är något som ofta placeras i ett fack, vad tror du det beror på?

Det finns nog hos vissa en fördom om att alla som jobbar i finanssektorn skulle tjäna väldigt mycket pengar och att företagen gör stora vinster på bekostnad av sina kunder. Ibland framställs det som fulare om en bank gör vinst än om ett annat sorts företag gör det. När man jobbar på Finansinspektionen kan man se en annan bild. Vi ser hur samhällsviktiga de finansiella företagens tjänster är, en sund och väl fungerande finanssektor otroligt viktig för att Sverige ska fungera. Inte bara vi på FI utan även de finansiella företagen har alltså en samhällsviktig uppgift.

Ser du FI som en plantskola?

Vi vill inte se oss som en skola för nyexade ekonomer och jurister. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare även för seniora kompetenser. Många lämnar oss för att gå vidare till finansbranschen men man ska komma ihåg att många går även åt det andra hållet. FI är en lärande organisation och vi har nog en väldigt brant inlärningskurva och huset är fullt av specialister. Oavsett fråga och ämne finns det alltid någon i huset som är djupt insatt och ett av våra värdeord är ”hjälpsamhet”.

Jag har jobbat med bankreglering under hela min karriär men lär mig fortfarande nya saker varje dag på området just på grund av komplexiteten i våra frågor.

Hur ser du på 2023 och vad vi kan förvänta oss av marknaden?

Jag har slutat tro att det ska komma en paus med lugn och ro. Det kommer konstant nya viktiga och stora förändringar i regelverket. DORA – det nya regelverket för hantering av cyberhot och incidenter. Det ska implementeras nu och det är en tydlig ambitionshöjning för arbetet med cyber och IT-risker och det är ett regelverk som gäller över hela finanssektorn. Vi har ett nytt bankpaket som håller på att förhandlas fram med förändringar inom kapitaltäckningsreglering. Det diskuteras även en ny översyn av betaltjänstregleringen. Som du hör så tar det aldrig slut. Mycket av detta beror ju på att finansbranschen förändras. Nya risker innebär att regelverk anpassas. Den digitala utvecklingen har även inneburit mycket nya risker och kraftig produktutveckling, bland annat på betalområdet.

Tycker du det är svårt att byta jobb?

Jag har mitt drömjobb just nu! Har man nått en hög nivå av specialistkunskap inom finansiell reglering så kan man ofta känna sig trygg med att det alltid kommer finnas en stor efterfrågan för dina kunskaper.

Vad är bäst med ditt jobb?

Man kan ha en betydande påverkan av utvecklingen utav den finansiella sektorn och känna att man gör skillnad. Du har ett betydelsefullt jobb för det svenska samhället. Man får ju en unik inblick och överblick för hela finanssektorn och blir lite av spindeln i nätet. Vidare så tilltalas jag av alla utmanade och svåra arbetsuppgifter som man har varje dag – det blir aldrig tråkigt. På detta är det en påtagligt trevlig arbetsplats med en företagskultur som präglas av omtänksamhet och hjälpsamhet.

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.