Alexia

Här hittar du nyheter och artiklar för vald kategori:

Kompetensbristen inom Governance, Risk & Compliance är en ledningsfråga

I en alltmer komplex värld krävs fler regelverk för verksamheter att förhålla sig till. Samtidigt råder en ansenlig brist på kompetens som orsakar ett gap inom affärsområdena Governance, Risk och Compliance (GRC). För att konkurrera på marknaden måste företag integrera risk- och säkerhetsarbetet i sin övergripande strategi, vilket kräver tvärvetenskaplig kompetens – hur lockar man till sig och behåller dessa talanger?

2023-05-08|Nyheter, Risk & Compliance|

Kraven på högre löner ökar medan budgeten stramas åt

Av Alexia Petrini, Rekryteringskonsult Sharp Recruitment Under årets första kvartal går företag in i lönerevisionstider. Samtidigt ser vi en löneglidning på marknaden och en inflation som gör att förväntningarna och kraven idag ser annorlunda ut än vad vi såg när vi genomförde vår löneundersökning oktober 2022.

2023-02-17|Legal, Nyheter|
Go to Top