Hyra bolagsjurist – vi hyr ut konsulter inom juridik

Behöver du hyra en bolagsjurist med de rätta kunskaperna? Vi erbjuder effektiv rekrytering och de bästa interimslösningarna inom juridik. Vårt omfattande nätverk av kunniga och erfarna bolagsjurister kan hjälpa er med de juridiska aspekterna av er verksamhet. Hos oss hittar du specialister för både överblick och detaljdjup. Dessa kompetenser är avgörande för företag för att bibehålla varumärkets konkurrenskraft på marknaden.

Välkommen att kontakta oss på Sharp Recruitment & Consultants. Vi är ledande inom rekrytering av bolagsjurister för interimsuppdrag.

Vi bemannar ett flertal roller inom affärsjuridik

Här är några av rollerna som vi kan bemanna med kompetenta specialister:

  • Chefsjurist/General Counsel
  • Head of Legal
  • Head of Legal & Compliance
  • Senior bolagsjurist/Senior Legal Counsel
  • Senior Legal Manager
  • Delägare/Partner
  • Senior Manager
  • Advokat/Senior Associate
  • Biträdande jurist/Associate
  • Paralegal

Konsultuthyrning av bolagsjurist

Sharp Recruitment & Consultants har sedan 2015 arbetat med bemanning och rekrytering inom affärsjuridik. Vi har hjälpt många av marknadens största aktörer med att ta in kompetenta bolagsjurister på konsultuppdrag vid tillfälliga behov av att täcka upp med juridisk kompetens.

Vi arbetar brett med tillsättning av interima bolagsjurister med kompetens inom olika områden, såsom avtalsrätt, telekom och outsourcing, bolagsrätt, aktiemarknadsrätt, företagstransaktioner, företagsöverlåtelser, fastighetsrätt och entreprenadrätt, offentlig upphandling och mycket mer. I vårt konsultnätverk ingår både konsulter som är anställda av oss efter en noggrann screeningprocess, liksom seniora experter i form av underkonsulter som är tillgängliga för interimsuppdrag genom oss. På så sätt kan vi anpassa upplägget utifrån ert behov och tillsätta kompetens för såväl enklare administrativt arbete som mer komplex juridisk rådgivning.

Våra kunder:

Våra kunder:

Kontaktpersoner

Mikaela Virsholm
Mikaela Virsholm

Affärsområdeschef Konsultuthyrning
Mobilnr: +46 76 898 68 38
Mejladress:
mikaela.virsholm@
sharprecruitment.se

Sagt av våra kunder

Sagt av våra kunder

“Sharp hjälpte mig i en mycket utmanande tid när vi på grund av oförutsedda händelser snabbt behövde bemanna upp med en person som hade både bredd och specialistkompetens inom våra kärnområden. Jag delade min drömprofil – och de levererade vad som idag är en otroligt uppskattad medarbetare.”

Anna Forsebäck
Head of Legal, Hemnet

“Vi tog hjälp av Sharp Recruitment & Consultants med ett interimsuppdrag för en jurist under en rekrytering. Sharp Recruitment & Consultants presenterade snabbt ett urval av konsulter med relevant erfarenhet och vi är väldigt nöjda – både med deras effektiva process och med konsulten, som har kommit i uppdraget och teamet på bästa sätt.”

Lena Möllerstedt
Head of Legal, EasyPark

“Sharp Recruitment & Consultants har hjälpt oss vid flera tillfällen att tillhandahålla interimslösningar inom både legal och compliance. Det har varit effektivt, smidigt och professionellt.”

Anna Domander
General Counsel, Systembolaget

Säkerställ kunskap om lagar och förordningar

Är du i behov av en erfaren bolagsjurist på konsultbasis som kan hjälpa er med de juridiska aspekterna av er verksamhet? Genom oss får du tillgång till kompetensen. Vi är specialiserade på att tillhandahålla högkvalitativ och professionell bolagsjuridisk kompetens till såväl medelstora som stora företag. Genom oss kan du hyra in en kompetent och erfaren bolagsjurist.

För en bolagsjurist är den viktigaste uppgiften att se till så att företaget arbetar juridiskt korrekt och i linje med gällande lagar och förordningar. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder och erbjuder skräddarsydda tjänster som passar organisationens unika behov. Vår uppgift är att säkerställa att våra uppdragsgivare får in rätt interimskonsult för ett givet uppdrag och på så sätt säkra rätt juridisk kompetens som hjälper organisationen att nå sina uppsatta mål.

Vi har bland de bästa kandidatnätverken inom:

Vi är själva jurister. Vi förstår vad som gäller, både för uppdragsgivaren och för kandidaten.

Reglerna blir fler och fler. Det krävs experter för både överblick och detaljdjup.

Skatt och revision blir alltmer specialiserat, smalare och djupare.

Vi känner experterna inom ekonomi och finans. Vi vet deras ambitioner, karriärplaner och incitament.

De risker som företag idag möter blir hela tiden mer omfattande och komplexa.

Dataskydds- och säkerhetsfrågor blir alltmer komplexa. Vi vet var talangerna finns.

Nya regelverk tillkommer i allt snabbare takt och experterna är få, men vi vet var de finns.

Vi är själva jurister. Vi förstår vad som gäller, både för uppdragsgivaren och för kandidaten.

Reglerna blir fler och fler. Det krävs experter för både överblick och detaljdjup.

Skatt och revision blir alltmer specialiserat, smalare och djupare.

Vi känner experterna inom ekonomi och finans. Vi vet deras ambitioner, karriärplaner och incitament.

De risker som företag idag möter blir hela tiden mer omfattande och komplexa.

Dataskydds- och säkerhetsfrågor blir alltmer komplexa. Vi vet var talangerna finns.

Nya regelverk tillkommer i allt snabbare takt och experterna är få, men vi vet var de finns.

Erfarenhet och gedigna kunskaper

Vi erbjuder interimslösningar för företag som är i behov av en temporär bolagsjurist. Detta kan bland annat vara till hjälp vid behov av att täcka upp föräldraledighet, tillfälliga arbetstoppar, projekt eller under tiden av en rekryteringsprocess. Vårt nätverk av erfarna bolagsjurister har gedigen kunskap om olika områden inom bolagsjuridik.

Vi tillhandahåller talanger som kan ge kvalitativ och pålitlig bolagsjuridisk rådgivning till såväl stora och väletablerade bolag som start-up företag inom olika branscher. Med vår erfarenhet och expertis inom kompetensförsörjning kan vi erbjuda er verksamhet en lösningsmeny med interim, hyr-köp och rådgivning. Kontakta oss för mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa er organisation.

En bolagsjurist kan skapa kontinuitet

Behoven av juridisk kompetens ökar i takt med att omvärlden blir alltmer komplex och allt fler lagar och regler tillkommer för företag att förhålla sig till. Så varför ska du anlita en bolagsjurist för interimsuppdrag?

Genom att ta hjälp av en erfaren specialist kan ni etablera en starkare funktion och förbättra era rutiner och process för verksamhetens juridiska arbete. En interim bolagsjurist som internt juridiskt ombud kan även hantera den löpande verksamheten. Detta innefattar inte enbart hantering av bolagsrättsliga frågor utan kan även beröra angränsande rättsområden.

Därför ska du ta hjälp av en bolagsjurist

Allt vi gör genomsyras av kvalitet. Det är självklart viktigt att hitta rätt konsult så snabbt som möjligt, men aldrig på bekostnad av ett bra resultat.

Vi har lång erfarenhet och bred kunskap från att tillsätta juridisk kompetens för interim- och konsultuppdrag i många olika branscher. För att säkerställa stabilitet, spetskompetens och nya perspektiv så jobbar vi alltid i team.

När vi matchar rätt juristkonsult till rätt uppdrag kombinerar vi personligt hantverk med ett datadrivet arbetssätt.

Allt vi gör genomsyras av kvalitet. Det är självklart viktigt att hitta rätt konsult så snabbt som möjligt, men aldrig på bekostnad av ett bra resultat.

Vi har lång erfarenhet och bred kunskap från att tillsätta juridisk kompetens för interim- och konsultuppdrag i många olika branscher. För att säkerställa stabilitet, spetskompetens och nya perspektiv så jobbar vi alltid i team.

När vi matchar rätt juristkonsult till rätt uppdrag kombinerar vi personligt hantverk med ett datadrivet arbetssätt.

Hyra bolagsjurist – många fördelar

Vi hjälper er verksamhet oavsett om ni är i behov av juridisk hjälp i form av en bred bolagsjurist för stöttning i avtalsrättsliga frågor eller spetskompetens inom ett särskilt affärsjuridiskt rättsområde. Behoven av en jurist skiljer sig åt både avseende omfattning och kompetens, därför är det viktigt att få in en bolagsjurist med rätt erfarenhet och kunskap anpassat till den specifika verksamheten.

En bolagsjurist upprättar avtal och kontrakt om till exempel varor och tjänster. I arbetet ingår att förhandla, bevaka ändringar i aktuella lagar och se till att företag följer lagen. Våra kompetenta konsulter kan även företräda ditt bolag vid tvister som till exempel vid skadestånd, leveranser eller patentintrång. I vårt nätverk ingår även seniora experter i form av underkonsulter som snabbt kan sätta sig in i interimsuppdraget och verksamheten för att ge värdefull rådgivning när det behövs.

Kontakta oss om ni är i behov av en interim bolagsjurist

Betydelsen av att ha en bred förståelse av affärsjuridik är centralt för moderna företag. Därför kan vi hjälpa dig med rekrytering av kunniga interimskonsulter till företag och organisationer inom många olika branscher. Vi har kontinuerlig kontakt med vårt nätverk av experter och specialister – på det sättet kan vi stötta dig när du har behov av rekrytering eller förstärkning inom bolagsjuridiken.

Välkommen att kontakta oss om du är i behov av förstärkning och vill veta mer. Vi är ledande på att snabbt och träffsäkert tillsätta juristkonsulter när du står i begrepp att hyra in en bolagsjurist.