GDPR rekrytering – dataskyddsjurist

Behöver du rekrytera en dataskyddsjurist med kunskaper inom dataskydd, informationssäkerhet och GDPR? Vi erbjuder intelligent och effektiv rekrytering som gör att du kan hitta de bästa kandidaterna inom GDPR. Hos oss hittar du ett brett urval av experter inom dataskydd för både överblick och detaljdjup. GDPR och kringliggande regelverk uppfattas av många som en svårnavigerad djungel – med en erfaren dataskyddsexpert med korrekta kunskaper kommer ni kunna minimera riskerna för er företagsverksamhet.

Välkommen att kontakta oss på Sharp Recruitment & Consultants – vi är ledande rekryterare inom GDPR och dataskydd.

GDPR rekrytering – behovet av kompetens ökar

I takt med den tekniska utvecklingens ständiga innovation blir uppdaterade och aktuella kunskaper inom GDPR allt viktigare för arbetsgivare. En specialist inom dataskydd har kunskaperna inom GDPR som är nödvändiga för företag när de behöver förhålla sig till hur man kan och får dela samt lagra personuppgifter.

Sharp Recruitment & Consultants har lång erfarenhet av rekrytering och bemanning med specialistkompetens inom GDPR, dataskydd och integritet.

Dataskyddsjurist – en mycket efterfrågad kompetens

Dataskyddsjurister med kompetens inom GDPR blir alltmer efterfrågade. Det är nödvändigt att ha rätt kunskaper på området för att kunna utföra ett proaktivt arbete med grundläggande delar som kontroll, granskning, riskanalys och åtgärder.

Det är viktigt att ha aktuella kunskaper inom GDPR för att kunna se över rutiner och flagga för risker i ett tidigt stadium. Vänder du dig till oss för rekrytering inom GDPR så kan vi hjälpa dig att hitta rätt kompetens utifrån er organisations behov.

Våra kunder:

Våra kunder:

Kontaktpersoner

Peter Ekström
Peter Ekström

Grundare & Partner
Mobilnr: +46 70 813 51 85
Mejladress:
peter.ekstrom@
sharprecruitment.se

Sagt av våra kunder

Sagt av våra kunder

“Sharp Recruitment, with Ron Cohen as lead consultant, provided us with excellent advice and support throughout the recruitment process. Looking for a scarce skill like ethics and compliance we could have not find a better suited external partner.”

Karin Hedenström
Talent Acquisition Manager, at Polarium

“Jag har aldrig förr varit med om en sådan effektiv, enkel och trevlig rekryteringsprocess – inom loppet av en månad var allt signat och klart!”

Marie Skoglund
Head of Tax, IPCO AB

“Sharp arbetar gediget, snabbt och med bra återkoppling. Genom sin lyhördhet och förståelse för vilka vi är och vem vi i förlängningen söker, har de genomfört flera lyckade rekryteringar å oss. Vi kommer definitivt att samarbeta med dem igen!”

Helena Hillström
VD, Didner & Gerge

Vi har bland de bästa kandidatnätverken inom:

Vi är själva jurister. Vi förstår vad som gäller, både för uppdragsgivaren och för kandidaten.

Reglerna blir fler och fler. Det krävs experter för både överblick och detaljdjup.

Skatt och revision blir alltmer specialiserat, smalare och djupare.

Vi känner experterna inom ekonomi och finans. Vi vet deras ambitioner, karriärplaner och incitament.

De risker som företag idag möter blir hela tiden mer omfattande och komplexa.

Dataskydds- och säkerhetsfrågor blir alltmer komplexa. Vi vet var talangerna finns.

Nya regelverk tillkommer i allt snabbare takt och experterna är få, men vi vet var de finns.

Vi är själva jurister. Vi förstår vad som gäller, både för uppdragsgivaren och för kandidaten.

Reglerna blir fler och fler. Det krävs experter för både överblick och detaljdjup.

Skatt och revision blir alltmer specialiserat, smalare och djupare.

Vi känner experterna inom ekonomi och finans. Vi vet deras ambitioner, karriärplaner och incitament.

De risker som företag idag möter blir hela tiden mer omfattande och komplexa.

Dataskydds- och säkerhetsfrågor blir alltmer komplexa. Vi vet var talangerna finns.

Nya regelverk tillkommer i allt snabbare takt och experterna är få, men vi vet var de finns.

GDPR – brännande frågor i en alltmer komplex värld

  • Vilken information har vi tillgång till och varför (namn, adress, personnummer, adress, telefonnummer med mera)?
  • Var och hur sparas denna information?
  • Vem kan komma åt informationen? Finns den tillgänglig i andra system, länder, företag i eller utanför företaget?
  • Hur säkrar vi upp rättigheter och hur sköter vi tillsynen?
  • Hur hanterar vi sanktioner och skadeståndskrav som kan tänkas uppstå.
  • Finns det risk för intrång och vilka skyldigheter har vi för kryptering, rapportering)?
  • Hur ska vi arbeta för att uppfylla kraven och hur visar vi att vi uppfyller dessa?
  • Hur hanterar vi incidenter, klagomål eller andra typer av problem?

Vi ger trygghet till din verksamhet

Med oss som konsult- och rekryteringsföretag kan du känna dig trygg. Vi har ett väl utarbetat nätverk inom dataskydd och GDPR som gör att vi kan tillsätta rätt kompetens till er verksamhet.

För att värna om säkerheten och integriteten gäller det att ha full kontroll över tillgången till personuppgifter, var och hur uppgifterna förvaras, hur och vem man delar uppgifter med, vilka uppgifter som lagras och hur länge – och mycket mer. Genom att tillhandahålla rätt kunskap och systemstöd hjälper vi våra kunder att hantera personuppgifter korrekt.

GDPR – vidare information

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en lag som infördes 2018 i EU. Syftet med lagen är att skydda individers personuppgifter och ge dem mer kontroll över hur data används.

GDPR gäller alla företag som hanterar personuppgifter inom EU, oavsett om de är baserade i EU eller inte. Detta innebär att även företag utanför EU som samlar in och behandlar personuppgifter från EU-medborgare måste följa lagen.

Frågor och svar om GDPR

Det är viktigt för företag att ha en tydlig översikt över vilken data de samlar in, varför de samlar in den och hur den används. Detta inkluderar även tredjepartsleverantörer som företaget samarbetar med.
En annan viktig del av GDPR är samtycke från individen. Innan personuppgifter samlas in måste företaget få ett aktivt och tydligt samtycke från individerna.

En dataskyddsjurist är en expert på GDPR som kan hjälpa företag att säkerställa att de följer lagen. Det kan innefatta att skapa interna rutiner för hantering av personuppgifter, genomföra riskbedömningar och utbilda personalen om GDPR.
En dataskyddsjurist kan även hjälpa till med att upprätta ett integritetsmeddelande, vilket är ett krav enligt GDPR. Detta meddelande beskriver hur företaget samlar in, lagrar och använder personuppgifter samt hur individen kan utöva sina rättigheter enligt lagen.

Det är viktigt för företag att ha en tydlig översikt över vilken data de samlar in, varför de samlar in den och hur den används. Detta inkluderar även tredjepartsleverantörer som företaget samarbetar med.
En annan viktig del av GDPR är samtycke från individen. Innan personuppgifter samlas in måste företaget få ett aktivt och tydligt samtycke från individerna.

En dataskyddsjurist är en expert på GDPR som kan hjälpa företag att säkerställa att de följer lagen. Det kan innefatta att skapa interna rutiner för hantering av personuppgifter, genomföra riskbedömningar och utbilda personalen om GDPR.
En dataskyddsjurist kan även hjälpa till med att upprätta ett integritetsmeddelande, vilket är ett krav enligt GDPR. Detta meddelande beskriver hur företaget samlar in, lagrar och använder personuppgifter samt hur individen kan utöva sina rättigheter enligt lagen.

Varför välja oss för rekrytering av dataskyddsjurist?

Sharp Recruitment & Consultants har lång erfarenhet av att hjälpa företag hitta rätt kompetens som säkerställer att man uppfyller kraven inom GDPR. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som är anpassade efter just er organisations behov och verksamhet.

Vårt kandidatnätverk av dataskyddsjurister och GDPR-specialister har gedigen erfarenhet inom området och håller sig ständigt uppdaterade om eventuella förändringar och rättspraxis kring dataskydd och GDPR.

Kontakta oss om rekrytering inom GDPR

Betydelsen av att känna till alla aspekter inom GDPR och kringliggande regelverk och direktiv är centralt för moderna företag. Därför tillhandahåller vi kunniga dataskyddsjurister till företag och organisationer inom olika branscher som har behov av denna specialistkompetens. Vi har kontinuerlig kontakt med vårt nätverk av jurister, experter och specialister och vi stötta dig när du har behov av rekrytering eller förstärkning inom GDPR.

Välkommen att kontakta oss om du är i behov av förstärkning eller om du vill veta mer om hur vi arbetar med rekrytering och interim inom GDPR.