Ilona Orgmetz har närmare 30 års erfarenhet inom bemanning, rekrytering och verksamhetsutveckling. Hon har bland annat varit Sverigechef för Adecco Rekrytering och Badenoch + Clark och kommer närmast från Loris & Partner, där hon har arbetat med verksamhetsutveckling. Sedan 2019 har hon även ingått i Sharp Recruitment & Consultants Advisory Board.

”Vi är oerhört glada att Ilona Orgmetz har tackat ja till erbjudandet om att bli vd. Vi vet att hon har haft flera propåer från andra aktörer i branschen som hon har tackat nej till. Både Sharp Recruitment & Consultants och Aaron Sprint växer mycket snabbt. Ilonas erfarenheter av att bygga bolag är därför ovärderliga när vi nu går in i ett nytt skede”, säger Zarina Virsholm, styrelseordförande och medgrundare av Sharp Recuritment & Consultants och Aaron Sprint.

Sharp Recruitment & Consultants har sedan starten 2016 etablerat sig som ledande specialistbyrå för rekrytering och bemanning inom juridik, compliance, riskhantering samt AML och skatt. Under 2021 ökade försäljningen med över 70 procent till 32 Mkr. Även 2022 prognosticeras en tillväxt på över 50 procent till cirka 50 Mkr. Vid årets slut väntas antalet medarbetare ha ökat till 50, jämfört med 10 vid ingången av 2021.

Aaron Sprint är i likhet med systerbolaget en specialistbyrå för bemanning och rekrytering, men med fokus på ekonomitjänster inom Ekonomi, Bank&Finans, Life Science & IP samt Compliance, AML och Risk. Verksamheten startade i september 2021.

”Bolagen står inför en spännande resa och har en enorm potential att bli riktigt stora. Jag har själv varit med och utvecklat verksamheter från några miljoner i omsättning till flera miljarder. Sharp Recuritment är i dag bäst i Sverige inom sitt specialistområde. Min uppgift blir att bygga vidare med hjälp av den unika kompetens och kultur som finns inom bolagen”, säger Ilona Orgmetz. 

De tre grundarna, Zarina Virsholm, Ron Cohen och Peter Ekström fortsätter som tidigare i verksamheten.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Zarina Virsholm, styrelseordförande och medgrundare Sharp Recuritment & Consultants och Aaron Sprint, 0733-99 07 27, zarina.virsholm@sharprecruitment.se

Ilona Orgmetz, VD Sharp Recuritment & Consultants och Aaron Sprint, 0736-79 74 72, ilona.orgmetz@sharprecruitment.se

Se även: www.SharpRecruitment.se och www.AaronSprint.se

Press