Vi hyr ut kunniga och erfarna skattekonsulter

Behöver du tillsätta en skattekonsult med de rätta kunskaperna om svenska och internationella skatteregler? Vi hyr ut skattekonsulter och erbjuder en kompetent och kostnadseffektiv interimslösning som gör att du kan ta del av vårt breda konsultnätverk av experter inom skatteområdet. Hos oss hittar du skattekonsulter för både överblick och detaljdjup.

Välkommen att kontakta oss på Sharp Recruitment & Consultants – vi är ledande på interim och bemanning av de skarpaste skattekonsulterna.

Skattekonsulter med bred kompetens

Vi har sedan 2015 specialiserat oss på uthyrning av konsulter, rekrytering och bemanning inom skatt och revision. Flera av branschens största aktörer har hittat skattemässig kompetens genom oss. Våra erfarna rekryterare och konsultchefer har hjälpt bolag, konsultverksamheter och andra organisationer med att hitta rätt skattekonsult.

Skatteområdet blir allt mer avancerat med åren och därmed mer specialiserat. Nya regelverk tillkommer ständigt och behovet av en erfaren och kunnig skattekonsult ökar. Behöver ditt företag rekrytera eller bemanna inom skatt hittar du de bästa kandidaterna hos oss. Vi har ett brett nätverk av specialister inom företagsbeskattning, inkomstskatt, privata skatter, moms, tull och internprissättning, med mera.

Auktoriserade skattekonsulter

Våra auktoriserade konsulter hjälper företag och organisationer att hantera sina skattefrågor effektivt och strategiskt. Vi tillhandahåller expertis inom skatt med erfarenhet av allt från nationella och internationella skattefrågor till företagsstrukturering, transaktioner, utlandsetableringar, med mera.

Våra skattekonsulter arbetar nära dig som uppdragsgivare för att förstå företagets affärsverksamhet och identifiera möjligheter till skatteoptimering. De kan snabbt och träffsäkert finna sig i såväl uppdraget som verksamheten för att stötta er organisation i att följa de komplicerade skatteregler som påverkar verksamheten. Ett externt stöd kan vara värdefullt för att minska risken för böter och sanktioner.

Våra skatterådgivare har förmågan att hitta lösningar på skatteproblem och skapa mervärde för våra kunder. Med vår kännedom om marknaden kan vi snabbt hitta rätt expert utifrån kravprofilen och tillsätta en konsult som kan hjälpa verksamheten att arbeta mer effektivt, minska administrationen och skapa resultat.

Våra kunder:

Våra kunder:

Kontaktpersoner

Mikaela Virsholm
Mikaela Virsholm

Affärsområdeschef Konsultuthyrning
Mobilnr: +46 76 898 68 38
Mejladress:
mikaela.virsholm@
sharprecruitment.se

Sagt av våra kunder

Sagt av våra kunder

“Sharp hjälpte mig i en mycket utmanande tid när vi på grund av oförutsedda händelser snabbt behövde bemanna upp med en person som hade både bredd och specialistkompetens inom våra kärnområden. Jag delade min drömprofil – och de levererade vad som idag är en otroligt uppskattad medarbetare.”

Anna Forsebäck
Head of Legal, Hemnet

“Vi tog hjälp av Sharp Recruitment & Consultants med ett interimsuppdrag för en jurist under en rekrytering. Sharp Recruitment & Consultants presenterade snabbt ett urval av konsulter med relevant erfarenhet och vi är väldigt nöjda – både med deras effektiva process och med konsulten, som har kommit i uppdraget och teamet på bästa sätt.”

Lena Möllerstedt
Head of Legal, EasyPark

“Sharp Recruitment & Consultants har hjälpt oss vid flera tillfällen att tillhandahålla interimslösningar inom både legal och compliance. Det har varit effektivt, smidigt och professionellt.”

Anna Domander
General Counsel, Systembolaget

Skattekonsulter med full koll på lagstiftningen

En skattekonsult är specialist på att ge råd och vägledning inom skattefrågor. Konsulten är expert på skattelagstiftningen och dess tillämpning, och är utbildad för att hjälpa privatpersoner, företag och organisationer att hantera sina skattefrågor på bästa sätt.

I vårt nätverk av specialister finns skattekonsulter som på interimsbasis kan hjälpa dig med det mesta när det handlar om skattefrågor. Nedan kommer vi att gå igenom några av de vanligaste områdena där en skattekonsult kan vara till nytta.

Vi har bland de bästa kandidatnätverken inom:

Vi är själva jurister. Vi förstår vad som gäller, både för uppdragsgivaren och för kandidaten.

Reglerna blir fler och fler. Det krävs experter för både överblick och detaljdjup.

Skatt och revision blir alltmer specialiserat, smalare och djupare.

Vi känner experterna inom ekonomi och finans. Vi vet deras ambitioner, karriärplaner och incitament.

De risker som företag idag möter blir hela tiden mer omfattande och komplexa.

Dataskydds- och säkerhetsfrågor blir alltmer komplexa. Vi vet var talangerna finns.

Nya regelverk tillkommer i allt snabbare takt och experterna är få, men vi vet var de finns.

Vi är själva jurister. Vi förstår vad som gäller, både för uppdragsgivaren och för kandidaten.

Reglerna blir fler och fler. Det krävs experter för både överblick och detaljdjup.

Skatt och revision blir alltmer specialiserat, smalare och djupare.

Vi känner experterna inom ekonomi och finans. Vi vet deras ambitioner, karriärplaner och incitament.

De risker som företag idag möter blir hela tiden mer omfattande och komplexa.

Dataskydds- och säkerhetsfrågor blir alltmer komplexa. Vi vet var talangerna finns.

Nya regelverk tillkommer i allt snabbare takt och experterna är få, men vi vet var de finns.

Stora krav på en interim skattekonsult

För att bedriva en väl fungerande verksamhet krävs kompetens inom många olika områden, och där är skattefrågor bland de viktigaste. Det är en utmaning att hålla sig uppdaterad på alla lagar och regler, förstå hur de hänger ihop och anpassas till den egna verksamheten. Därför kan det vara en stor fördel att hyra in en skattekonsult som kan stötta er organisation i arbetet.

Skattekonsulter är professionella experter och kan hjälpa ditt företag att navigera genom det komplexa skattesystemet. De kan ge råd och vägledning för att hjälpa ditt företag att uppfylla sina skattemässiga skyldigheter på bästa sätt.

En skattekonsult kan optimera planeringen

Utöver detta kan en skattekonsult bidra till att optimera ditt företags skatteplanering. Genom att ha en expert på din sida kan du få råd om hur du minimerar skatter och maximerar avdragsmöjligheter för att hjälpa ditt företag att spara pengar i längden.

Sist men inte minst, en skattekonsult kan hjälpa till att hålla organisationen uppdaterad på eventuella förändringar i skattelagar och regler. Detta är särskilt viktigt i dagens snabbt föränderliga samhälle där nya lagar och regler kontinuerligt införs. Genom att ta hjälp av en skattekonsult med kunskaper om dessa förändringar kan ni undvika kostsamma konsekvenser som böter och straffavgifter.

Vad kan våra skattekonsulter hjälpa till med?

Genom expertis inom skatterätt och ekonomi, kan en skattekonsult hjälpa dig att hitta de bästa lösningarna för att minimera dina skattebetalningar.

Genom att titta på din nuvarande ekonomiska situation och dina mål, kan en skattekonsult utforma en skräddarsydd strategi för att minimera dina framtida skattebetalningar.

Om du eller ditt företag skulle bli granskade av skattemyndigheterna, kan en skattekonsult agera som ditt försvar och ge dig råd om hur du ska hantera situationen.

Genom expertis inom skatterätt och ekonomi, kan en skattekonsult hjälpa dig att hitta de bästa lösningarna för att minimera dina skattebetalningar.

Genom att titta på din nuvarande ekonomiska situation och dina mål, kan en skattekonsult utforma en skräddarsydd strategi för att minimera dina framtida skattebetalningar.

Om du eller ditt företag skulle bli granskade av skattemyndigheterna, kan en skattekonsult agera som ditt försvar och ge dig råd om hur du ska hantera situationen.

Kompetenta skattespecialister

Sharp Recruitment & Consultants har ett brett nätverk av specialister inom skattefrågor och flera juridiska och ekonomiska områden. Vi har valt att specialisera oss på våra specialområden för att kunna skapa mervärde på ett sätt som verkligen hjälper våra uppdragsgivare. På så sätt har vi byggt upp en kundbas med nöjda och trogna kunder och ett stort och kompetent nätverk av erfarna skattekonsulter.

Välkommen att kontakta oss på Sharp Recruitment & Consultants om du är i behov av en skattekonsult som snabbt kan komma in för att stötta och underlätta för er verksamhet.