Rekrytering av Legal Counsel

Behöver du tillsätta en affärsjurist med de rätta kunskaperna? Är du i behov av en kunnig Legal Counsel? Vi är specialister på rekrytering och interim inom Legal och har genom åren arbetat upp ett brett och kompetent kandidatnätverk.

Vi vet var kompetensen finns, vem som passar var och vem som vill vidare. Oftast behöver vi inte ägna tid åt att leta vitt och brett utan vi känner experterna som är aktuella för nya utmaningar. Dessutom har många av våra rekryteringskonsulter själva yrkesbakgrund inom Legal. Det här gör att vi kan agera rådgivare inom kompetensförsörjning till våra kunder och karriärcoacher till våra kandidater.

Genom oss får du tillgång till kunniga Legal Counsels när du är i behov av expertis för både överblick och detaljdjup, vare sig du står i begrepp att rekrytera eller att tillsätta en konsult under en begränsad tid.

Välkommen att kontakta oss på Sharp Recruitment & Consultants – vi är ledande på rekrytering och interim inom Legal och hjälper er organisation att hitta er nästa medarbetare till rollen som Legal Counsel.

Vi rekryterar till ett flertal roller

Här är några av de roller inom Legal som vi rekryterar till:

  • Chefsjurist/General Counsel
  • Head of Legal
  • Head of Legal & Compliance
  • Senior bolagsjurist/Senior Legal Counsel
  • Senior Legal Manager
  • Bolagsjurist/Legal Counsel
  • Jurist
  • Advokat/Senior Associate
  • Biträdande jurist/Associate
  • Paralegal

Ett brett nätverk inom affärsjuridik

Vi har lång erfarenhet av att rekrytera och bemanna med kompetens inom affärsjuridik till många av marknadens största aktörer, både i Sverige och internationellt. Vi hjälper er organisation att hitta rätt Legal Counsel utifrån er verksamhets specifika behov.

Vi arbetar brett med rekrytering inom de affärsrättsliga områdena, såsom avtalsrätt, bolagsrätt, aktiemarknadsrätt, företagstransaktioner, företagsöverlåtelser, fastighetsrätt och entreprenadrätt, offentlig upphandling, process och tvistelösning, arbetsrätt, bank och finans miljörätt och mycket mer.

Våra kunder:

Våra kunder:

Kontaktpersoner

Tove Flodgren Isakson
Tove Flodgren Isakson

Senior Rekryteringskonsult
Mobilnr: +46 70 241 22 27
Mejladress:
tove.flodgren.isakson@
sharprecruitment.se

Sagt av våra kunder

Sagt av våra kunder

“Sharp Recruitment, with Ron Cohen as lead consultant, provided us with excellent advice, and support throughout the recruitment process. Looking for a scarce skill like ethics and compliance we could have not find a better suited external partner.”

Karin Hedenström
Talent Acquisition Manager, at Polarium

“Jag har aldrig förr varit med om en sådan effektiv, enkel och trevlig rekryteringsprocess – inom loppet av en månad var allt signat och klart!”

Marie Skoglund
Head of Tax, IPCO AB

“Sharp arbetar gediget, snabbt och med bra återkoppling. Genom sin lyhördhet och förståelse för vilka vi är och vem vi i förlängningen söker, har de genomfört flera lyckade rekryteringar å oss. Vi kommer definitivt att samarbeta med dem igen!”

Helena Hillström
VD, Didner & Gerge

Vi har bland de bästa kandidatnätverken inom:

Vi är själva jurister. Vi förstår vad som gäller, både för uppdragsgivaren och för kandidaten.

Reglerna blir fler och fler. Det krävs experter för både överblick och detaljdjup.

Skatt och revision blir alltmer specialiserat, smalare och djupare.

Vi känner experterna inom ekonomi och finans. Vi vet deras ambitioner, karriärplaner och incitament.

De risker som företag idag möter blir hela tiden mer omfattande och komplexa.

Dataskydds- och säkerhetsfrågor blir alltmer komplexa. Vi vet var talangerna finns.

Nya regelverk tillkommer i allt snabbare takt och experterna är få, men vi vet var de finns.

Vi är själva jurister. Vi förstår vad som gäller, både för uppdragsgivaren och för kandidaten.

Reglerna blir fler och fler. Det krävs experter för både överblick och detaljdjup.

Skatt och revision blir alltmer specialiserat, smalare och djupare.

Vi känner experterna inom ekonomi och finans. Vi vet deras ambitioner, karriärplaner och incitament.

De risker som företag idag möter blir hela tiden mer omfattande och komplexa.

Dataskydds- och säkerhetsfrågor blir alltmer komplexa. Vi vet var talangerna finns.

Nya regelverk tillkommer i allt snabbare takt och experterna är få, men vi vet var de finns.

Intelligent rekrytering inom affärsjuridik – Legal Counsel

Vi är ett av landets mest specialiserade konsult- och rekryteringsföretag inom området affärsjuridik och kan hjälpa ditt företag att hitta rätt kompetens. Med lång erfarenhet av rekrytering, interim och konsulttjänster inom juridik har vi blivit ett av Sveriges ledande företag i branschen.

Vi är inte bara experter på att hitta och matcha rätt talang med rätt tjänst, vi har själva yrkesbakgrund inom juridiken och därmed en djup förståelse för Legal Counsel-hantverket. Vi har alltid örat mot marken och genom vår kontinuerliga kontakt och kommunikation med uppdragsgivare och kandidater håller vi oss uppdaterade om marknadsläget. Det här gör att vi kan erbjuda specialistrådgivning till våra kunder vid rekrytering av en Legal Counsel.

Rätt affärsjurist till rätt plats

Är er organisation i behov av att rekrytera en Legal Counsel? Genom vår specialisering har vi byggt upp ett brett och kompetent nätverk av experter som låter oss tillgodose behoven hos såväl våra kunder som våra kandidater.

Vi jobbar dagligen nära våra kontakter, förstår deras drivkrafter, vet vad de lockas av och diskuterar ett nytt jobb på detaljnivå. Våra konsulter vet hur de ska paketera ett erbjudande så att de träffar helt rätt, både för kandidaten och för kunden.

Vårt jobb är att lyssna in och ta till oss önskemål, krav och förväntningar från båda hållen för att göra en matchning som håller i längden. Många av de kandidater och konsulter som finns i vårt nätverk har vi följt länge. Det gör att vi har etablerat en djup förståelse för marknaden. Vi ser till att hitta rätt specialist till rätt plats!

Snabbt, noggrant och träffsäkert

Vårt arbete med search, annonsering, urval, tester och intervjuer syftar till att snabbt hitta kandidater som har bäst förutsättningar att lyckas i en verksamhet. Kompetens, erfarenhet, värderingar, motivationsfaktorer och beteende vägs på guldvåg för att vi ska kunna säkerställa en långsiktig matchning – eller en kortare interimslösning.

Vi hjälper våra kunder med rådgivning, behovsanalys och kravprofil för att vidare identifiera rätt individer som kan bidra till företagets framgång. Searcharbetet är ett gedigen hantverk som vi har förfinat med åren och säkerställer en noggrann, trygg och effektiv process.

Vi siktar på långsiktigt samarbete

Vår erfarenhet har gett oss insikten om vikten av att ha en Legal Counsel som är integrerad i verksamheten och arbetar nära företagets ledning och beslutsfattare. Det är genom att förstå verksamheten och dess behov som vi kan ge skräddarsydda lösningar och råd som är anpassade efter kundens specifika utmaningar och mål.

Vi strävar efter att vara en långsiktig samarbetspartner för våra kunder och följer därför som rutin upp avslutad rekrytering med både kund och kandidat. Du ska kunna känna dig trygg i vetskapen om att du har tillgång till professionell rådgivning och stöd när det behövs.

Vi ägnar även en stor del av vår tid åt omvärldsbevakning inom affärsjuridik och håller oss uppdaterade om marknadsläget – vilket vi är mer än villiga att dela med oss av. Du kan bland annat ta del av vår kunskap och våra insikter genom årliga löneundersökningar, panelsamtal, skräddarsydda seminarier, nyhetsbrev och branschtidningen Compliance Nytt. I vår rådgivande roll inom kompetensförsörjning kan vi hjälpa dig att fatta välgrundade beslut som gynnar er verksamhet på lång sikt.

Legal Counsel – mer information

Legal Counsel är en titel som används för att beskriva advokater eller jurister som arbetar i ett bolag eller organisation. Deras huvudsakliga uppgift är att ge råd och vägledning till företaget kring rättsliga frågor och hjälpa till att hantera eventuella juridiska problem som kan uppstå.

En person som arbetar som Legal Counsel är specialiserad på affärsjuridik och har bred kunskap om olika områden inom detta rättsliga fält.

Vi har bred erfarenhet av att arbeta med företag i olika storlekar och branscher, vilket gör oss väl rustade att förstå och tillgodose våra kunders olika behov.

Specialisering som ger spets

Sharp Recruitment & Consultants är specialister inom rekrytering av Legal Counsels med både bred kompetens och spetskompetens inom olika juridiska områden. Vi är ingen vanlig rekryterings- och interimsbyrå. Vi har valt att specialisera oss för att bli experter på kompetensförsörjning inom våra specialistområden. På så sätt har vi lyckats bygga upp ett stort och kompetent kandidatnätverk.

Vår affärsmässiga sida kombinerar vi med en mjukare sida, en djup förståelse för varje individ och dennes personlighet, värderingar, prioriteringar och önskemål för framtiden. Vi rekryterar till cirka 200 tjänster och intervjuar runt 3 000 personer varje år.

Välkommen att kontakta oss på Sharp Recruitment & Consultants om du är i behov av en Legal Counsel eller annan specialistkompetens inom affärsjuridik.