Vi träffar Magnus Sjöcrona, Global Head of Regulatory & Compliance på EQT, för att höra hur hans bakgrund som Head of Legal hjälper honom i hans roll idag samt hur han tror utvecklingen i framtiden kommer att ske mellan Compliance/ Regulatory, Risk och Legal.

Du har arbetat på EQT i snart ett år som Global Head of Regulatory & Compliance. Varför bestämde du dig för att gå till EQT och varför har du en så lång titel?

EQT är ett spännande och intressant bolag ständigt i rörelse. För mig som person passar det eftersom mitt driv är att förändra och driva saker framåt, jag är helt enkelt bättre på att driva förändring än att bibehålla status quo. EQT vill utmana allt och det vill jag också. Där jag befann mig i karriären när EQT hörde av sig passade mig. En lyckad anställning handlar för mig om att företaget och kandidaten ska vara på ungefär samma ställe och ha samma mål. Den matchen fanns för mig med EQT. Min titel speglar de områden och det ansvar jag har – mitt team har ansvar för att keep the house in order och license to operate för samtliga EQTs reglerade verksamheter. Vår organisation är global och vi har reglerade enheter från USA i väster till Australien i öster.

Vilka förändringar ser du framför dig för Compliance och Regulatory samt samarbetet med Legal och Risk?

Compliance/Regulatory kommer digitaliseras och i förlängningen automatiseras i mycket större utsträckning än idag. Områdena kommer också genomgå en förändring såtillvida kommer vi se mer kvalificering av vad som är viktigt och vad som är risk inom dessa områden ett företag kan ta. Det är helt nödvändigt för att inte tvingas växa oorganiskt. Företag kommer mer och mer inse vikten av dessa områden för att skaffa sig konkurrensfördelar på marknaden. Jag är övertygad om att de företag som lyckas göra nuvarande och kommande reglering till en affärsmöjlighet istället för ett affärshinder kommer vara mest framgångsrika och lönsamma. De områden jag representerar kommer i företag vara en naturlig del av future proof eftersom det helt enkelt är license to operate.

Compliance/Regulatory kommer flyttas närmare Risk än vad som varit fallet tidigare. Legal och Compliance/Regulatory kommer alltid vara nära varandra men jag ser mer och mer att dessa avdelningar blir bästa vänner än syskon. En tydlig uppdelning mellan Legal och Compliance/Regulatory tror jag de flesta företag mår väldigt bra av och det tror jag är en bra utveckling. Jag ser i framtiden mer effektiva organisationer som lyckas balansera Compliance/Regulatory med Legal och Risk bättre än idag. Det handlar om att företag måste vara tydliga med mandaten mellan olika avdelningar och vilka roller respektive avdelning har samt vad företagets riskaptit är från ledningen. Här har de flesta företag jag stött på en fortsatt lång väg att vandra men det måste göras förr eller senare. Och ju förr desto bättre enligt min mening. Det finns ingenting att vänta på.

Din avdelning söker nu en Compliance Manager. Vad är planen med avdelningen? Hur ska och vill ni växa? Vad för slags kompetens och/eller profil söker du till avdelningen?

Vi fortsätter att utveckla och driva förändring av vår avdelning. Vi vill göra avdelningen så äkta global som bara är möjligt. Det är också enda sätter att kunna bedöma och sammanväga complaince/regulatory risker i ett globalt företag.

Vår tillväxtplan är främst att digitalisera och automatisera och på så sätt kunna hantera ännu mer. Det gör att vi också kan kontrollera de risker vi har att hantera på ett mer effektivt sätt. Bygga hållbara processer och skala är således betydligt viktigare än att öka antalet anställda dramatiskt. Men självklart, när EQT växer så måste även vi växa. Vi söker folk som är drivs av förändring och som har visionen att vilja bygga den mest moderna avdelningen på marknaden och som också vill bidra till att göra gott och som i grunden brinner för affären. Vi vill inte ha folk som lätt blir nöjda utan vi vill ha folk som älskar att vinna och som drivs av kommande utmaningar. EQTs grundare Conni Jonsson brukar säga ”everything can always be improved at all times” och det vill jag också ska prägla det lag jag leder.

Du har ju en bakgrund som Head of Legal. Hur speglar din bakgrund sig i din nuvarande funktion i form av att nyttja din erfarenhet och kompetens inom området?

 Hela min karriär har jag upplevt en viss spänning mellan Legal, Compliance och Risk. Det är också naturligt och i viss utsträckning också sunt. Men för att bli lyckosam inom respektive av dessa områden så är jag övertygad om att man mår bra av att ha jobbat inom något av de andra också. För mig är det nyttigt att ha suttit och lett en stor legalavdelning på en bank i mitt nuvarande jobb. Jag vet vad jag blev frustrerad på i Compliance och Risk och det försöker jag använda mig av idag och inte göra samma misstag. Samtidigt ser jag andra sidan och med den insikten jag har idag skulle jag i vissa situationer lett min tidigare legalavdelning annorlunda och undvikit eller tagit vissa fighter. Det handlar om att bredda sig, få olika perspektiv och sen försöka applicera det. En skicklig jurist kan bli alldeles utmärkt i Compliance eller Risk och vice versa. Mitt råd här är att sluta titta uppåt hela tiden utan också förstå vikten av bredd och att ta steg åt sidan i karriären kan vara minst lika utvecklande (om inte mer) än att bara sträva uppåt. Steg åt sidan tvingar in dig i development zone och det är där det är kul att vara. Tidigare i min karriär när jag tittar tillbaka så kan jag känna mig lite naiv i strävan att titta uppåt. Mitt råd till mig själv för 10 år sen skulle vara ”bredda dig, gå utanför din comfort zone och testa annat än legal”.

Covid-19 påverkar oss alla just nu, på ett eller annat sätt. Utifrån ett Legal-, Risk- och Complianceperspektiv, vad för utveckling tror du vi kommer att få se när Covid-19 lagt sig och vi har tagit oss igenom detta? Kommer vi att få se en ny frågeställning, nya arbetsmetoder och nya utmaningar? 

Samtliga dessa områden kommer såklart påverkas i olika grad och vi har redan nya frågeställningar jämfört med tidigare. Pandemier blir en realitet att förhålla sig till såväl avtalsmässigt som riskmässigt på ett helt annat sätt än tidigare. Men det som jag ändå vill lyfta fram är att sättet vi jobbar på kommer förändras dramatiskt. Den globala arbetsplatsen blev plötsligt lokal och i mitt hem. Vi behöver inte resa lika mycket vilket sparar såväl pengar, tid som miljö. Jakten på talang gick plötsligt från att vara starkt begränsat till geografi till att bli global. Jag tror att områden som legal, risk och compliance kommer vara sist i att förstå att världen är en global arbetsplats för vi är så starkt begränsade i vårt tankesätt gällande var vi kan arbeta. Men det kommer förändras. Covid-19 har visat att det går att arbeta tillsammans över lång tid även om alla sitter på olika ställen. Det måste vi ta med oss när vi är på andra sidan av Covid-19.

Har du behov av att rekrytera alternativt tillsätta en konsult inom Legal, AML, Risk, Compliance eller Tax?

Hör av dig till Ron Cohen för att höra mer om hur vi kan lösa ditt behov.
Ron Cohen: 073 518 51 88 alternativt
ron.cohen@sharprecruitment.se

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.