Finansmarknaden har under de senaste åren varit föremål för en lavinartad ökning av regulatoriska krav. Åtskilliga nya och omfattande regelverk har tillkommit parallellt med att tidigare existerande regelverk har utökats och förstärkts.

I samband med detta har behovet av Compliance Officers ökat radikalt och en, i viss utsträckning, ny yrkesgrupp har vuxit fram.

Samtidigt som efterfrågan är stor råder dock en klar brist på kvalificerad kompetens och konkurrensen mellan bolagen om kandidaterna är därför ofta hård.

Så hur tänker Compliance Officers kring sitt yrke och sin karriär? Vi har pratat med tre Compliance Officers och frågat: Vad är det som lockar med complianceyrket, vad har varit viktigt när de har sökt jobb och vad har de kollat på hos en potentiell arbetsgivare?

Ulrika Backman, Compliance Officer på Nordnet Bank, började arbeta med compliance på Nordea för fem år sedan och beskriver yrket som extremt spännande: ”Ingen vecka är den andra lik. Det kommer ändringar och nya krav hela tiden och det finns enormt många möjligheter inom området”. Ulrika menar också att vi i Sverige och Norden fortfarande bara befinner oss i början av complianceresan vilket medför en otrolig utvecklingspotential för yrket.

Att yrket lockar genom sin potential och föränderliga natur lyfts också fram av Ulrike Elger, ansvarig Compliance Officer för Helaba Banks svenska filial: ”Det är så mycket action. Det händer otroligt mycket och kommer nya regelverk hela tiden. Man får dessutom arbeta verksamhetsnära och kan bidra positivt för den operativa verksamheten på många sätt”.

Cecilia Murray, Head of Compliance på Aktieinvest, attraheras också av rollens bredd och variation: “Man arbetar med och mot hela verksamheten och får en god inblick i organisationen samt man får vara med och påverka”.

Samtidigt som rollen är varierande och spännande innebär det stora behovet på marknaden att kandidater med rätt kompetens blir mycket eftertraktade. ”Det är en tacksam marknad att vara kandidat på” säger Ulrike Elger.

Hur kan man då som arbetsgivare attrahera rätt kompetens? Och hur får man sin Compliance Officer att stanna?

Flera faktorer är såklart viktiga men en sticker ut mer än någon annan och det är bolagets compliancekultur.

”Att ledningen sätter stor vikt på compliancefrågor och strävar efter att bygga en bra compliancekultur är bland det absolut viktigaste för mig”, säger Ulrika Backman, något som också understryks av både Cecilia och Ulrike. ”Man vill se en ledning som vill göra rätt och inte bara minsta möjliga”, menar Cecilia.

Det är inte heller ovanligt att kandidater utför en slags due dilligence av sina potentiella arbetsgivare, t.ex. hur går ryktet ”på stan”, har bolaget tidigare fått reprimander eller har de ett gott compliancerykte?

”Man vill såklart inte hamna i en alltför problematisk situation. Däremot, finns det utmaningar kan det vara intressant och roligt så länge det talas öppet om det”, säger Ulrike.

För Cecilia är det också viktigt att arbeta på ett bolag där ens värderingar går hand i hand med verksamhetens. Även den generella inställningen till compliance är av största vikt. Ulrika Backman menar t.ex. att en utvidgad syn på compliance, där bolaget inte bara ser till att följa regelverken utan också ser till vad som är lämpligt och etiskt försvarbart är av stor betydelse.

Den bild som Ulrika, Cecilia och Ulrike ger stämmer mycket väl överens med våra erfarenheter på Sharp Recruitment. Vi träffar dagligen kandidater som arbetar inom compliance, och även om det självklart är många faktorer som påverkar kandidaternas karriärsval, såsom ersättning, arbetsuppgifter och kollegor, är det som nämns ovan ett genomgående tema.

Under de åren vi har rekryterat inom området har vi sett en tydlig och positiv förändring rörande många organisationer synsätt på compliance. Allt fler har t.ex. sett affärsnyttan och hur verksamheten gynnas av en god compliancekultur, inte minst när det kommer till att attrahera rätt kompetens.

Att ta regelefterlevnad på stort allvar blir därför inte bara viktigt för att leva upp till de regulatoriska kraven, utan minst lika avgörande när det kommer till att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare som kan locka till sig, och framförallt behålla, sin compliancepersonal.

Maneli Zakipour, Rekryteringskonsult

Peter Ekström, Partner

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.