Ledarskap och hur man jobbar med dessa frågor på byråer blir allt viktigare för att attrahera morgondagens kompetens men även för att kunna behålla högpresterande kompetens. Vi som rekryterare märker tydligt denna trend när vi träffar kandidater som ställer allt högre krav där inkluderande ledarskap och transparens är viktiga frågor.

I våras intervjuade vi tre manliga delägare på tre advokatbyråer där vi ställde fem frågor om ledarskap. Artikeln fick mycket gensvar och uppskattning och vi har därför ställt samma frågor till tre kvinnliga delägare på tre byråer. Frågorna är ställda till Paula Hogéus, Partner och Nordic Head of Law på EY Law, Emma Berglund Uväng, Managing Partner på Hamilton samt Victoria Skoglund, Managing Partner på Westermark Anjou.

Vad är ledarskap för dig och hur driver ni dessa frågor på byrån?

Emma:
-Ledarskap för mig är att motivera och engagera medarbetarna i det dagliga arbetet. Det är viktigt med ett tydligt ledarskap som ändå ger utrymme för en öppen dialog. Alla ska veta vart firman är på väg och ska vara motiverade att springa åt samma håll. Jag tror också att medarbetare med ansvar frigör resurser och idéer som annars är svårare att ta del av. Man ska inte underskatta den kreativitet och det engagemang som finns hos medarbetare som blir inkluderade i firmans processer.

Victoria:
-Ledarskap handlar mycket om att vara lyhörd och att kunna vara äkta och inge förtroende. Att vara en förebild, en ledare som är transparent och som visar att man inte bara talar om saker utan också verkställer det som överenskommits är viktigt. Det är också viktigt för en ledare att vara mänsklig och kunna visa känslor. På Westermark Anjou arbetar vi med transparens och delaktighet i stort som smått.

Paula:
-Mitt arbete består både av ledarskap och chefskap vilket blir utmärkande för mitt ledarskap. Vi har en tydlig global vision inom EY Law vad vi ska åstadkomma de närmaste åren. Vår vision ger oss en strategi kring hur vi ska fortsätta att växa, våra fokusområden samt hur vi använder teknologi för att skapa mervärden för våra klienter. Även inom EY har vi en övergripande vision med fokus på kunder, medarbetare och teknologi. I mitt ledarskap förmedlar jag denna strategi, anpassar den för vår svenska och nordiska verksamhet och inkluderar våra medarbetare. Jag tror på mångfald i team, att en medarbetare presterar bättre i en miljö där han/hon är sig själv och omgiven av duktiga kollegor som står för stöd och utveckling. I mitt chefskap skapar jag struktur och rutiner, är en förebild för yngre medarbetare när det gäller klientarbete, dvs. klientbemötande och leverans.

Varför tror du att er personal stannar hos er?

Emma:
-Jag vill gärna tro att våra medarbetare stannar länge hos oss för att vi har ett modernt ledarskap och en miljö som erbjuder ständig utveckling. Jag började t.ex. på Hamilton som biträdande jurist för snart 14 år sedan och har hunnit med många olika roller på firman sedan dess. Det finns således utvecklingsmöjligheter inom firman – man behöver inte byta arbetsplats för att få nya utmaningar. En annan bidragande orsak tror jag är att vi har ett fantastiskt duktigt team med trevliga kollegor som så klart gör att många väljer att stanna länge. Även de spännande uppdragen vi har förmånen att arbeta med är så klart en starkt bidragande orsak.

Victoria:
-Jag tror att vårt arbetssätt bidrar till att personalen stannar. Vi arbetar mer utifrån laget än jaget. På Westermark Anjou blir man ett team och det är ett roligare sätt att arbeta på. Att få arbeta med högkvalitativ juridik för intressanta klienter är inspirerande och att dessutom få arbeta i en trevlig miljö där vi delar med oss till varandra är en framgångsfaktor. Vårt arbetssätt utifrån team-tänket värdesätter respekt och förtroende och tar fram det allra bästa hos oss alla som arbetar här. Man bygger inte något själv. Vi är ett team i allt vi gör, allas input räknas. Dessutom värdesätter vi och uppmuntrar alla tänkbara initiativ från vår personal, vilket jag tror bidrar till att man känner sig delaktig.

Paula:
-EY är en global verksamhet med ca 300,000 medarbetare världen över. Det finns oändliga möjligheter att utvecklas och skapa nya relationer för att stärka EY:s kunderbjudande på marknaden. Den expertis som finns inom firman är enorm. I takt med att man blir tryggare i sitt juristarbete, utvecklas våra medarbetare genom kontakter med kollegor inom andra expertisområden. Som medarbetare ser man då tydligt hur våra klienter uppskattar ett multi-disciplinärt synsätt. Det är ett givande sätt att arbeta på! Våra medarbetare uppskattar också det driv som finns inom firman med tillväxt och innovation. Efter att ha förvärvat Riverview Law och Pangea3 (det senare från Thomson Reuters) arbetar vi nu intensivt med ett relativt nytt koncept och erbjudande inom Legal Manged Services; som blir ett nytt alternativ på den traditionella marknaden. Sådana satsningar är spännande och ger energi. Men det är alltid så att det närmsta teamet är avgörande – ett nära team där man kan utvecklas i sin yrkesroll och där man känner sig trygg och uppskattad av sina kollegor!

Hur gör ni som byrå för att särskilja er från andra byråer och vara mer attraktiva som arbetsgivare?

Emma:
-Vi har bland annat arbetat fram strategier för att ta tillvara på våra talanger genom vårt egna karriär- och kompetensutvecklingsprogram, Hamilton Excellence. Programmet syftar till att säkerställa våra Associates karriär- och kompetensutveckling och därigenom firmans tillväxt. Vi har tydliga mål och förväntningar på våra medarbetares utveckling som följs upp löpande. Vi har också ett system med faddrar för nyanställda och mentorer för alla Associates som är uppskattat.

Victoria:
-Vi är stolta över den företagskultur som vi byggt genom åren och som baseras på våra kärnvärden – true partnership, hållbart arbetsliv, respekt och förtroende samt arbetsglädje. Vi vill att varje medarbetare varje dag ska möta sina kollegor glad och förväntansfull. Det ska vara roligt att komma till arbetsplatsen. Det förutsätter att vi respekterar varandra och varandras olikheter, att vi tycker och tänker olika, tror olika, kommunicerar olika, har olika förutsättningar, drömmar och mål. Tillsammans bildar dessa olikheter ett starkt företag och en spännande arbetsplats.
Att Westermark Anjou är Sveriges första advokatbyrå som får jämställdhetsmärkningen Equal Employer är ett tydligt tecken på att vi tar dessa frågor på största allvar och vill vara med och skapa en förändring i advokatbyråbranschen.
Vi har också blivit utnämnda till en av Sveriges trevligaste arbetsplatser av våra branschkollegor vilket säger en hel del.

Paula:
-EY är ett fantastiskt starkt varumärke. Redan genom att vara en del av en multi-disciplinär särskiljer vi oss betydligt från den traditionella advokatbyrån. En annan skillnad är att vi är en global aktör med juristkollegor i cirka 85 länder. Vi arbetare dagligen med våra kollegor på andra kontor och de uppdrag som vi hanterar involverar ofta flera jurisdiktioner. Vårt nya erbjudande inom Legal Operations och Legal Managed Services, som sätter fokus på hur en juristfunktion ser ut, byggs upp och hanteras, är något annat än vad den traditionella advokatbyrån tillhandahåller. För våra medarbetare finns ett tydligt utbildningsprogram som man följer från att man börjar till det att man blir partner. Det finns tydliga ranker och med en ny rank följer också viss utbildning och möjlighet att bättre lära känna sina jämnåriga inom firman globalt.

Har ert ledarskap förändrats de senaste fem åren och i så fall hur?

Emma:
-Hamilton har under de senaste femton åren genomfört samgåenden med tre andra advokatbyråer som gjort att vi vuxit, vässat och breddat vårt erbjudande. Stora samgåenden leder nästan oundvikligen till nytänkande när det gäller ledarskap. För det är ju trots allt människorna på firman som utöver ledarskapet och sätter sin prägel på hur firman ska drivas.

Victoria:
-Vi har under senaste året rekryterat en professionell COO med mångårig erfarenhet av ledarskap inom konsultbranschen samt skapat en ny organisation med en strukturerad ledningsgrupp. Detta har bidragit till att öka vår professionalitet och vårt tempo i beslutsfattande.

Paula:
Law-verksamheten i Sverige har byggts upp under de senaste fem åren. Vår strategi kring tillväxt och global närvaro är densamma nu som då. Idag har vi dock ett större fokus på teknologi än för fem år sedan. Legal Operations som jag nyss nämnde, är också ett nytt område som arbetats fram under senare tid.

Hur tror du att ledarskapet kommer att förändras på er byrå under de närmaste fem åren?

Emma:
-Som en del av vår strävan efter ständig utveckling har vi nyligen presenterat nyheten att Hamilton från den 1 januari 2020 blir en del av den norska advokatfirman Schjødt. Det är ytterligare en strategisk milstolpe i byråns historia och kommer så klart kräva än mer fokus på ledarskapsfrågor då vi dels blir del i en mycket större firma, dels en firma som finns i tre olika länder. Vi tror starkt på Schjødts ledarskap och kultur och arbetar nu för fullt med integrationsarbetet i syfte att påbörja resan mot att bli den ledande nordiska one-stop-shop byrå som vi eftersträvar.

Victoria:
-Jag tror att digitaliseringens kraft kommer att påverka sättet vi kommer leda företag på i framtiden. Jag tror det kommer ge oss nya verktyg. Vi behöver fortsätta att hänga med i utvecklingen som sker och jag tror att möjligheter till mer flexibelt arbetssätt är något som kommer att vara viktigt för att vara en attraktiv arbetsplats i framtiden. På Westermark Anjou arbetar vi redan i dag med dessa frågor.

Paula:
Vår nya övergripande strategi för EY introducerades för bara någon vecka sedan. Vi kommer att arbeta med den de kommande fem åren. Vi sätter fokus på kund, medarbetare och teknologi. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att gemensamt nå bästa resultat för kunden.

Klicka här för att läsa  vår intervju av tre manliga delägare om ledarskapet på tre byråer

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.