Sharp Recruitment & Consultants träffar John Engholm, chefsjurist på Serendipity Group och grundare av InsiderLog & Poströsta.se, på en digital fika och pratar om framgången bakom InsiderLog samt utvecklingen av tech-branschen för jurister.

John inledde sin karriär, efter avslutade juridikstudier vid Uppsala Universitet, på Advokatfirman Lindahl med inriktning på innovationsföretag och life-science branschen. Efter cirka fem år på byrån så bar det vidare till succéföretaget Serendipity Group där John idag ansvarar för den juridiska funktionen. Vid sidan av detta har han också grundat företagen InsiderLog och Poströsta.se

InsiderLog bildades under 2016 samtidigt som FI införde nya regler om rapportering av insynhandel och loggbok, berätta om bakgrunden till varför du startade InsiderLog och fanns det ett samband mellan de nya regelverken som infördes och din affärsidé?

Ja, det var en direkt följd av de nya reglerna och att de påverkade mig själv i min roll som chefsjurist för Serendipity, där vi hade ett antal noterade portföljbolag som träffades av reglerna. Tidigare hade i princip alla bolag i alla branscher hanterat sina loggböcker i Excel men nu blev det alldeles för komplicerat och tidskrävande. Jag och mina kollegor på juristavdelningen började leta efter någon programvara som kunde underlätta och automatisera hanteringen, men kunde inte hitta någon och då bestämde vi oss för att utveckla InsiderLog, främst för att vi själva behövde produkten men också för att vi såklart såg en affärsmöjlighet i att erbjuda den till andra.

Idag har ni över 450 noterade bolag som använder ert verktyg, det är en smått fantastisk resa ni gjort, vad har varit framgångsreceptet?

InsiderLog växer fortfarande snabbt och det är faktiskt redan närmare 500 än 450 bolag som använder systemet, i tio länder. En viktig del i framgången var att vi var så snabba. Vi spenderade inte massor av tid och pengar på att utveckla vad vi trodde att marknaden ville ha utan var snabbt ute med enkla skisser över produkten och arbetsflödet för att verifiera intresset. Sedan byggde vi med fokus på att uppfylla lagkraven och att hålla det enkelt, snarare än att redan från början försöka få med alla ytterligare features som produkten har idag. Det här gjorde att vi kunde lansera bara månader efter att regelverket trädde i kraft och det tog nästan ett år innan vi såg någon riktig konkurrens. Det möjliggjordes av att vi själva var kunder och användare och att InsiderLog i första hand var till för oss. När man löser sitt eget problem så har man kundperspektivet från start, vilket nog ofta leder till bättre lösningar än om man ska angripa problemet utifrån. Då behöver man först identifiera att det ens finns ett problem, förstå vilka som har det, hur de skulle vilja lösa det och vad som är ett rimligt sätt att ta betalt.

Vad anser du vara styrkan i ert verktyg och tjänst, varför ska man använda InsiderLog?

En återkommande feedback ända från start har varit just det här med kundperspektivet; att det märks att produkten utvecklats av en bolagsjurist som faktiskt jobbar med de här frågorna och förstår både arbetsflödet och kontexten. Nu är InsiderLog också den överlägset största aktören i både Sverige och Norden och används t.ex. av fler än vartannat large cap-bolag och tre av ”the Big Four” revisionsfirmorna, vilket innebär att det finns väldigt kvalificerade kunder och kravställare som hjälper oss att kontinuerligt vässa produkten.

Sverige rankas väldigt högt upp bland de ledande länderna gällande startups och du själv har nyligen lanserat poströsta.se som handlar om digital poströstning inför årsstämmor. Vad tror du detta beror på, att Sverige är väldigt ledande och framgångsrika när det kommer till startups?

Oj, det är nog många orsaker. För tio år sedan kanske det handlade om att unga svenskar växt upp med datorer och internet på ett annat sätt än många andra, så att både entreprenörer och investerare hade lättare att se digitala lösningar. Det blir ju snabbt en positiv spiral av förebilder också som inspirerar nya entreprenörer och sedan tror jag absolut att det spelar in att det i Sverige finns ett starkt ekonomiskt skyddsnät som minskar konsekvenserna av ett misslyckande.

Hur ser du själv på utvecklingen av techbranschen för jurister?

Juristbranschen är väldigt tacksam att digitalisera. Mycket är regelstyrt, internationellt harmoniserat och både höga timtaxor och risk för sanktioner vid överträdelser av regler eller avtal gör att det finns stora värden i att digitalisera och effektivisera. Som målgrupp är jurister fortfarande ganska vana vid att digitala arbetsredskap är relativt dåligt designade, vilket såklart sänker tröskeln för den som vill testa en ny idé. Jag tror att det största hindret för en snabbare utveckling är bristen på incitament för jurister att lösa sina egna problem på det sätt vi gjorde med InsiderLog. Det är som sagt svårare för en utomstående att lansera bra lösningar och många av de som faktiskt är i branschen har paradoxalt nog alldeles för mycket att göra för att fundera på hur de skulle kunna bli mer effektiva. Det är inte bonusgrundande att digitalisera en manuell process och om det ändå skulle ske så är det inte så många som lyfter blicken från den egna verksamheten och erbjuder lösningen som en kommersiell produkt för andra, där de riktigt stora värdena kan skapas.

Kan vi förvänta oss att se ytterligare någon nysatsning inom en snar framtid med någon ny affärsidé som ska sjösättas?  

Nu har jag ju som sagt lanserat Poströsta.se hemifrån köksbordet bara häromveckan. Det är ett nytt exempel på en enkel teknisk lösning på ett självupplevt problem som bolagsjurist; att i Corona-tider försöka begränsa antalet närvarande aktieägare på årsstämman utan att det minskar deras rätt till inflytande. Produkten har tagits emot väldigt väl och bland andra Kinnevik och Intrum har kört igång med digital poströstning. Men jag har andra grejer på gång också och inte bara mina egna idéer. Ett sådant exempel är Pinpoint Estimates, en superspännande IR-tjänst som bygger på teorin om ”wisdom of the crowd” och crowdsourcing av estimat på börsbolags utveckling. Det är inget jag kommit i kontakt med i min juristroll utan Pinpoint har grundats och drivs av andra duktiga personer och jag hjälper till med investering och försäljning för att snabbt verifiera idén och försöka skala upp bolaget. Om det finns andra med enkla och smarta lösningar som tror att de skulle kunna ha användning av mina erfarenheter så får de mer än gärna höra av sig!

Har du behov av att rekrytera alternativt tillsätta en konsult inom Legal, AML, Risk,  Compliance eller Tax?

Hör av dig till Ron Cohen för att höra mer om hur vi kan lösa ditt behov.
Ron Cohen: 073 518 51 88 alternativt
ron.cohen@sharprecruitment.se

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.