Många CFO:s förstår inte utmaningar och möjligheter som skattelagstiftningen ger. Det bekräftar allt fler skattechefer på de större bolagen.

 Behovet för att ha skattekompetens in-house växer och ansvaret ska inte och kan inte läggas på CFO:n.

”Vi ser vi en trend bland VD och styrelser som visar ett allt större behov av en skatteavdelning. Företagsledningar förstår alltmer att en skattegeneralist i verksamheten som är insatt i affären och kan kommunicera ut skattspråket i organisationen på ett sätt som en utomstående skattekonsult inte kan blir mer och mer nödvändigt för bolag. ”

 ”Förutom de börsnoterade företagen är det få organisationer i Sverige som idag har en anställd skattespecialist eller ens en internhantering av skattefrågor. Oftast landar detta på CFO:ns bord som vare sig har kunskap eller möjlighet att se skattelagstiftningens fulla potential. Många CFO:s drar sig ofta för att ta tag i skattefrågor, det är svårt och det är jobbigt. Istället köps konsulthjälp in vid specifika ärenden som inte ser till bolagsverksamhetens helhet eftersom konsultexperten i de flesta fall saknar ett helikopterperspektiv. ”.

Exempel på företag som har förstått behovet av en in-house skatteavdelning är bl.a. Munters. Sara Punkki, skattechef på Munters som berättar:

”Under mina fyra år på bolaget har vi satt interna processer på plats som både har lett till besparingar för företaget men även gjort oss mycket bättre rustade för att hantera skatterevisioner runt om i världen”.

Under det första året låg fokus på att sätta upp interna rutiner för bland annat internprissättning, skatterapportering och struktureringsfrågor i samband med förvärv. Kort därefter började företaget se de första effekterna i form av besparingar som kunde direkt relateras till de nya skatterättsliga arbetsprocesserna. ”

”Vi menar på att den stora utmaningen i företagens uppbyggnad av en egen skatteavdelning är att finna personer som kan både hantera det analytiska och grotta ned sig i specifika skattefrågor. Samtidigt ska skattefunktionen ha ett intresse och förståelse för verksamhetens olika affärsområden. Skatt ska förmedlas ut på ett förståeligt sätt så att det blir en del av organisationen eftersom skatt är en möjlighet och inte bara ett hinder.”

”Vi ser en positiv trend i företagens synsätt på skatteavdelningar genom ökade rekryteringar av skattechefer till både medelstora och stora företag. Detta har i sin tur lett till att allt fler söker sig till skatteområdet på bolag och lockas utav dess affärsmöjligheter. Intresset för skatterätt bland affärsdrivna jurister ökar och vi ser en brinnande passion för rättsområdet som sticker ut på unikt sätt. Vi rekommenderar därför att företag ska se över sina skattebehov och processer för det finns mycket som pekar på att det är rätt tid för CFO:s att ta vara på den tillgängliga kompetensen som finns där ute. ”

Skrivet av: Ron Cohen, ansvarig för skatterekryteringar på Sharp Recruitment Tax & Finance

För mer information, intervjuer eller uppdrag, kontakta:
Ron Cohen
Partner, Sharp Recruitment
+46 73 518 51 88
ron.cohen@sharprecruitment.se


OM SHARP RECRUITMENT                         

Sharp Recruitment Tax & Finance är specialiserade på search, rekrytering och interimslösningar av skattejurister, skattekonsulter och ekonomer. Vår ambition är att skapa mervärde genom att förse våra kunder med rätt kompetens för att deras organisation ska utvecklas över tid. Vi har över 10 års relevant erfarenhet av jurist- och konsultbranschen. Sharp Recruitment Tax & Finance huvudkontor ligger i Stockholm och arbetar med ett rikstäckande nätverk.

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.