Det framgår av en undersökning som Sharp Recruitment & Consultants gjort bland jurister på advokatbyråer, bolagsjurister samt jurister på konsultbyråer.

Resultatet visar att advokatbyråerna är särskilt utsatta. Tre av fyra biträdande jurister (Associates) funderar ofta på att byta jobb.

-Jag har arbetat med rekrytering i över 30 år, men det här är unikt. Att hela 75 procent av de biträdande juristerna funderar på att sluta är en alarmklocka för branschen, säger Ilona Orgmetz, vd för Sharp Recruitment & Consultants.

Även bland advokater (Senior Associates), som klarat sig igenom ”hundåren” som Associates och har minst tre års erfarenhet av juridisk verksamhet, funderar drygt hälften på att byta karriärväg.

-Konkurrensen om talanger är redan i dag hård. En utarbetad Associate vänder inte andra kinden till, utan vänder på klacken. Att få sina talanger att stanna kvar, speciellt i kunskapsintensiva branscher, borde vara av högsta prioritet för organisationerna i dag, säger Ilona Orgmetz.

Den traditionella lösningen för att förmå talangerna att stanna har varit att höja lönerna. Det har också skett en påtaglig löneglidning i branschen de senaste åren vilket drivit upp ingångslönerna till rekordnivå.

Den ekonomiska ersättningen är viktig, men undersökningen visar att den trots allt är underordnad bland dem som funderar på att byta jobb. Bara var femte är missnöjd med sin nuvarande lön. Däremot uppger närmare hälften av de tillfrågade att arbetet tar upp tid som man hade velat tillbringa med sin partner, familj och vänner.  Var tredje kan också tänka sig att tacka ja till ett nytt jobb med oförändrad lön, om det innebär större möjligheter till balans mellan arbete och fritid.

Lönerapporten 2022

Bolagsjurister, jurister på advokatbyråer och anställda inom Compliance och Skattböjds i september 2022 in att medverka i en webbenkät meed xx frågor om lön och andra ersättningar samt samt arbetsvillkor. Totalt deltog 853 personer i undersökningen varav xx procent kvinnor och xx procent män. DatamSvaren har därefter har sammanställts och analyserats  av analysföretaget Axiom Insight.  Lönerapporten för 2022 finns att hämta på Sharp Recruitments & Consultants hemsida: sharprecruitment.se 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ilona Orgmetz, vd, Sharp Recruitment & Consultants, 0736-79 74 72, ilona.orgmetz@sharprecruitment.se

Zarina Virsholm, grundare och partner, Sharp Recruitment & Consultants, 0733-99 07 27, zarina.virsholm@sharprecruitment.s 

Press