Seher är just nu på secondment hos ett multinationellt tech-bolag i Silicon Valley och kommer därefter att ansluta till Baker Mckenzies San Francisco/Palo Altokontor i USA på utbyte i ett halvår.

Seher arbetar i gruppen International Commercial & Trade på den globala advokatbyrån Baker McKenzie. Gruppen arbetar med juridisk rådgivning kring internationell handel, såsom sanktioner, och compliance-processer i leverantörskedjor. I dagens oroliga omvärld har Seher och hennes kollegor mycket att göra då många företag försöker hantera globala utmaningar som Rysslands invasion av Ukraina, komponentbrist och ökat protektionism. Det är lätt att förstå att behovet av denna typ av rådgivning har ökat under de senaste åren. 

– För fem år sedan var vi fem experter i gruppen i Stockholm, idag är vi 10, med ambition att växa ytterligare kommande året. Globalt har jag ytterligare flera hundra kollegor som dagligen jobbar med samma typ av rådgivning. 

– Vi noterar att dessa frågor blir allt viktigare, påverkar fler och idag hanteras på ledningsnivå hos fler företag än tidigare, fortsätter hon. 

Seher berättar att hon valde att specialisera sig på handelsrätt efter att ha studerat i USA och gjort praktik på UD. I en internationell miljö blev det tydligt för henne att handelsrätt var både viktigt och spännande. Sverige är dessutom ett exportberoende land och hon tyckte att frågorna var viktiga ur ett samhällsperspektiv. När hon sökte jobb drogs hon till Baker McKenzie för den internationella miljön och byråns kompetens inom handelsrätt. 

– Fler borde få upp ögonen för detta spännande rättsområde eftersom det verkligen kombinerar affärer med viktiga samhällsfrågor. Internationella sanktioner är ett värdefullt instrument för internationella ansträngningar att trygga fred och säkerhet samt främja demokrati och mänskliga rättigheter. Det är ett slags påtryckningsmedel för att få ett land eller en grupp individer att ändra beteende. Det kan till exempel röra sig om att ändra politiken hos en stat som hotar internationell fred och säkerhet, att förmå en stat att upphöra med systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter, eller att försöka få staten att respektera vissa demokratiska principer. 

– Många företag har påverkats kraftigt av sanktionerna mot Ryssland och vi ser att detta kommer att fortsätta ett bra tag till. Om Kina gör verklighet av sina hot mot Taiwan kommer det skapa liknande men ännu större utmaningar. Sanktioner är ett kraftfullt verktyg och eftersom det idag används i högre grad än tidigare blir det svårare generellt sett att göra internationella affärer, det är ett mer komplext landskap att navigera för företag.

På Baker McKenzie präglas Sehers vardag av internationellt arbete. Arbetet har också gett henne stor insikt i olika typer av företag och deras verksamheter. Miljön på en advokatbyrå passar Seher som person eftersom hon trivs bra i snabbrörliga miljöer. 

På frågan vad Seher tror är orsaken till att advokater och biträdande jurister sällan byter arbetsplats mellan byråer svarar hon att en stark orsak är nog för att byråerna generellt är duktiga på att arbeta med professionell utveckling. En annan orsak är nog att man trivs bra med sina kollegor. 

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.