Jan lämnade Sverige redan under grundskolan och efter avslutad examen i USA började Jan, för över 30 år sedan, att arbeta på Deutsche Bank. Utanför Deutsche Bank sitter Jan som ordförande i Handelskammaren i London samt styrelsen i Svenska Bankföreningen. Han är även ordförande för International Bank & Finance Association i Stockholm.

Jan berättar om Deutsche Bank:

  • Deutsche Bank sysslar på investmentbank sidan med stora affärer för internationella bolag och banker. Vi har inga bankfilialer i Sverige eller Norden för den delen, men vi har ett större kontor i Stockholm. Affärerna fokuserar framförallt på bolag som är listade på börsen samt Private Equity ägda bolag. Typiska affärer för banken är M&A, IPO’s, kapitalanskaffningar och obligationer. I Norden har vi också specialfunktioner inom Treasury och Trade Finance & Cash Management. Kapitalförvaltning sker via DWS som har ett kontor i Stockholm. Private Banking är en annan viktig del i våran Nordiska verksamhet.

Jan har arbetat i olika roller och under de sista åren mot Norden. Han jobbar med att dra in affärer för bankens räkning och kontinuerligt träffa potentiella kunder för att generera intäkter.

  • Transfermarknaden är stor i banksektorn och man är lite som en fotbollsspelare det vill säga man jobbar ofta för olika banker under sin karriär. Deutsche Bank är en dynamisk arbetsplats och mycket flexibel. Varje dag är en ny dag med nya situationer. Vi är lite som affärskonsulter eller snarare rådgivare. Jag tycker vi kompletterar de stora Nordiska bankerna mycket bra.

London är utgångspunkten för Jan Olsson. Affärerna han jobbar med sker ofta utanför Nordens gränser då försäljningar och förvärv är av internationell karaktär.

Angående hur det är att arbeta inom den tyska bankvärlden och företagskulturen förklarar Jan följande:

  • Deutsche Bank är en enormt stor internationell bank med en djup produktkunskap och en kunnig personalstyrka som är aktiv i många länder. Vi är en europeisk och internationell storbank. I grunden föddes vi i Tyskland med en stor internationalisering under årens lopp. Vi försöker ha en europeisk prägel på vår kultur. Värderingar som etik, göra rätt för sig och långfriska strategiska mål är en av grunderna till vår stora framgång.

Jan berättar vidare om osäkerheten kring olika kriser, finanskriser, Lehman kraschen 2008 samt hur man hanterar svåra situationer:

  • I svåra situationer handlar det om att man måste ta svåra beslut och fråga sig själv om man orkar och kan överleva? När finanskriser uppstår tex Lehman 2008 väljer många att gå till en annan bank eller att lämna branschen för det är den enklaste och mest bekväma vägen att gå. Jag har själv valt att stanna kvar på samma arbetsplats i varje kris. Det är något som du inte lär dig på universitet, att hantera motgångar och förändringar och du lär dig inget om att hantera osäkerheten. Inom bankvärlden är det så volatilt och mycket som händer och som kräver många svåra och snabba beslut och för att överleva i bankvärlden och alla tuffa situationer som uppstår så måste man vara uthållig. Jag ser många kollegor i branschen som ger upp för snabbt. Det är nämligen lättare att hantera framgångar än motgångar. Man är alltid fången av ens egen bakgrund. Jag växte upp i elva länder innan jag fyllt 18 år. Förändringar ger möjligheten med en del associerade risker. Jag studerade på Wharton och ville börja jobba på Wall Street, det var den stora drömmen som ung. Allt blev annorlunda och du måste hitta en egen karriärväg. Gör det du tycker är roligt och det du kan. Jobbet måste passa ens egna intressen och styrkor, man kan inte vara bra på allt.

När det kommer till karriärsråd till unga ekonomer som vill in på den internationella scenen så säger Jan:

  • Jobba på styrkorna i stället för att jobba inom områden som inte passar dig och dina kunskaper och interessen. Är man en forward inom fotboll så utveckla det du är bra på som forward. Många analyserar inte sig själva utan man analyserar snarare omgivningen. Jag har alltid varit mitt bästa bollplank och rådgivare vilket betyder att jag ställer många frågor till mig själv. Det är mitt absolut bästa tips att skicka med till unga ekonomer som ska ge sig ut i arbetslivet.

Gällande trendspaning 2023 och vad framtiden visar på:

  • Först och främst är det viktigt att betona att marknaden är alltid bättre än vad media ger sken utav. Media fokuserar mycket på de negativa trenderna. I vår bransch är det alltid en stor osäkerhet. Om det inte är Rysslandskrig så är det andra kriser tex Grekland mm. Det finns hela tiden kriser, och dom kommer alltid att finnas. Inflation har vi haft i hundratals år men inte under de sista 15–20 åren. Inflationen kommer att stanna, men på lägre nivåer än idag! 2023 kommer vara mycket positivare än vad gemene man spår. Ingen förutsåg t.ex den snabba öppningen av Kina som skedde i December. Ingen hade räknat in det i sin analyser. Marknaden är dynamisk, och det bildas hela tiden lösningar som hanterar krisen. Energikrisen för närvarande är ett bra exempel på det. Vi har hittat nya vägar att leverera energi på marknaden.Under hela min karriär har Norden och svenska bolag haft en fantastisk utveckling och det finns faktiskt mycket positivt att säga om Norden. Man slår långt över gränserna med ett stort inflytande. Jag tror inte på att man kan stoppa internationaliseringen av världen. Med varje ny generation blir världen mer och mer internationell. Det kommer vi leva med.

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.