Egil själv är Jurist i grunden och började jobba som jurist på advokatbyrå, Bird & Bird, för cirka 12 år sedan. Efter avslutade juriststudier på Uppsala universitet så hamnade Egil direkt i dataskyddsgruppen på Bird & Bird och snubblade in i den världen i ett väldigt tidigt skede av karriären. Efter ett par år på Bird & Bird så flyttade Egil till iZettle (numera del av PayPal) och tog sig an rollen som Chief Compliance Officer. Han fick ta ansvar för second-line och fick ansvara även för dataskyddsfrågor. Egil var kvar på bolaget under tre år och detta var under samma period som dataskydd blev allt viktigare och växte fram mer och mer. Egil berättar vidare att under sin period på iZettle så sökte han efter olika verktyg och stöd för att bygga upp ett vettigt dataskyddsprogram. Där och då i allt sökandes så föddes idén för att ta fram ett verktyg som kan hjälpa personer som Egil själv. Denna idé kom sedan att bli DPOrganizer

  • Under den här tiden så upplevde jag att bolag generellt sett inte la ned så mycket fokus på att jobba med dataskyddsfrågor och det hände inte så mycket om man bröt mot reglerna. Det fanns ej en marknad då för att bygga ett verktyg. När vi väl började bygga vårt verktyg under 2015 var vi ganska ensamma och låg i framkant med vår affärsidé. Sedan kom GDPR och marknaden blev harmoniserad och bolag blev alltmer oroliga och då fanns det plötslig massa leverantörer.
  • Under året 2015 – satt jag uppe sena kvällar och ritade PowerPoints för hur idén och verktyget skulle fungera. Jag har ingen teknisk bakgrund eller kompetens så jag insåg snabbt att jag behövde kroka arm med någon som kan den tekniska delen. Jag kom i kontakt med två personer med en produkt, design och teknisk bakgrund. Vi började sedan alla tre att sitta tillsammans på kvällar och helger. Vi tog det medvetet långsamt framåt. Under hösten 2016 sökte vi in till ett acceleratorprogram och fick därigenom ett par hundra tusen för att investera samt tillgång till coacher för att utmana idéerna och tänka större. Sting Accelerate – vilket är ett fyra månaders intensivt program för startups.

Egil och kollegorna började därefter en och en att säga upp sig från sina nuvarande jobb och i slutet av 2016 / början av 2017 tog dom in sina första investerare. Idag är DPOrganizer en slimmad organisation med knappt 30 anställda med huvudkontor i Stockholm plus ett säljkontor i London. Företaget har kunder i 22 länder och tusentals användare.

Egil berättar mer om själva verktyget;

  • Vi hjälper våra kunder med bland annat kartläggning, riskhantering, dataskyddsutbildning internt, incidenthantering och hantering av individers rättigheter och regulatorisk omvärldsbevakning. Vi är stolta över feedbacken att vårt verktyg är användarvänligt och snabbt att komma i gång med, man behöver inte utbilda sig eller certifiera sig för att jobba med vårt verktyg. Det faktum att vi är ett svenskt bolag med all data hostad i Sverige är också viktigt för många. Vår plattform har blivit väl utvecklad under de senaste 7 åren, och nu har vi integrationer på plats med andra best-of-breed lösningar inom privacytech som gör det ännu enklare för större och multinationella bolag att hantera alla utmaningar på ett ställe. Sen är det många som verkligen uppskattar att vårt produkt-erbjudande kompletteras av vårt team av erfarna jurister inom dataskydd, som kan hjälpa till i en uppstartsfas t.ex med en audit eller kartläggning, men även hjälpa till långsiktigt och operativt. Det löser den kompetens- och resursbrist som många bolag begränsas av.

Hur ser du på marknadens förståelse för dataskyddsfrågor?

Vissa branscher är mer mogna och har lättare att förstå risker som tex HealhTech och finansiell sektor, där man är van vid compliancearbete och att arbeta inom med first och second line, och det finns en compliancekultur på plats och med en ledning som förstår vikten att följa regler. Där är det enklare att få till ett bra och snabbare samarbete. Sedan finns det bolag och branscher som har stor volym av personuppgifter men ändå inte förstår vikten av att ha ett bra dataskyddsarbete.

Hur ser mogenheten ut i Sverige gällande denna fråga?

Man känner till GDPR men det finns en historik av att inte jobba aktivt med frågorna i jämförelse med de internationella kollegorna. Tillsynen i Sverige har varit försiktig med att säga till på skarpen, det har varit mer i stil med: snälla gör rätt! Delvis på grund av detta var det få bolag som tog PUL (personuppgiftslagen) på allvar och detta förhållningssätt ser vi till viss del leva kvar på vissa bolag. Men det är under förändring. Tillsmyndigheterna blir tuffare och tuffare, och företag kräver mer av varandra. Så även om man inte är rädd för tillsyn och sanktioner ser vi att investeringarna i dataskydd ökar då man ser att affärspartners, investerare och kunder i större utsträckning kräver att man tar frågorna på allvar.

Hur ser kunskapsnivån och utvecklingen framåt?

Viktigt att förstå är att det fortfarande är få jurister som har en praktisk erfarenhet av GDPR och dataskyddsarbete, och detta hindrar fortfarande vissa bolag att röra sig framåt så fort som de önskar. Tillgång till kompetenta och erfarna personer att anställa eller anlita är fortfarande en utmaning för marknaden.

Globalt ser vi att det händer otroligt mycket på området. Det kommer mer och mer regler med ny tillsyn och ärenden som förändrar världen och det sprider sig väldigt fort. Regleringarna mixas mer och mer. Tidigare gjorde man ett GDPR-projekt, men nu måste många svenska bolag tänka på många andra regler som kan påverka dem, och såklart sluta tänka ”projekt” och i stället bygga upp ett långsiktigt och hållbart program.

All ny tillsyn som kommer påverkar och är positivt för dataskyddet. Det tar tid att utöva tillsyn, men vi ser att ärendena blir fler och böterna blir större och större och därmed mer kännbara.

Som jurist är det ett väldigt roligt område att arbeta. Dataskydd handlar inte bara om juridik utan man måste jobba nära produktutveckling, teknik, HR och förstå allas intressen. Sedan måste man tänka på andra sidan dvs individen vars integritet som värnas. Det är ett dynamiskt och intressant område ☺

För mera information om DPOrganizer besök:

https://www.dporganizer.com

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.