compliance, sharp recruitment, ola sundborn, carnegie, peter ekström

Peter Ekström, VD och grundare av Sharp Recruitment och Ola Sundborn, Compliance Officer på Carnegie

“Efterfrågan på compliance ökar snabbare än utbudet”

“Företag efterfrågar medarbetare inom compliance i allt högre utsträckning, men det finns inte tillräckligt många kvalificerade kandidater”. Det säger Peter Ekström, partner och grundare av Sharp Recruitment.

En allt tyngre regelbörda har ökat efterfrågan på kompetens inom complianceområdet, regelefterlevnad. Det gäller inom traditionell finanssektor och fintech, men även i helt andra branscher som inte lyder under Finansinspektionens tillsyn, till exempel spelindustrin och större industribolag.

– Utbudet av kvalificerad personal inom compliance ökar inte i samma takt som efterfrågan, det säger Peter Ekström, partner och specialistrekryterare inom Compliance på Sharp Recruitment.

Han berättar att compliance-avdelningarna på det flesta arbetsplatser är små – det vanliga är att de består av mellan en och fyra medarbetare. Det medför att ny personal som rekryteras redan bör ha god kunskap och erfarenhet av compliancearbete.

– Arbetsgivare vill ha någon som kan arbeta självständigt från dag ett. De efterfrågar senior kompetens och gärna någon som redan arbetar som Compliance officer. Det gör att det inte finns så många kandidater att välja mellan.

Den allt större efterfrågan på medarbetare inom compliance har gjort marknaden “överhettad.” Det anser Ola Sundborg Compliance officer på Carnegie, som menar att verklig förändring åstadkommer man inte genom att endast öka  antalet medarbetare. Man måste även se till att de ägnar sig åt rätt saker.

– Allt för ofta används compliance som ett renodlat kontrollorgan. Istället för att bara leta fel bör fokus ligga på att hjälpa verksamheten att göra rätt från början. Vi behöver fler proaktiva medarbetare inom compliance, men även förstärka regelarbetet direkt i verksamheten. För det är när regelefterlevnaden integreras i verksamheten som vi skapar långsiktigt värde.

Ola Sundborg har sett hur compliance-rollen har förändrats över tid.

– När jag började för 20 år sedan var det en omogen bransch. Begreppet “compliance” fanns knappt. Nu har statusen för yrket höjts markant. Finanskrisen bidrog till en flodvåg av nya krav, bland annat har styrelse och vd fått ett tydligare ansvar vilket inte bara bekräftats av nya regler utan också Finansinspektionens tillsyn.

På sikt kommer compliance-rollen  att förändras i och med att den kontrollerande delen automatiseras i allt högre utsträckning, tror Peter Ekström.

– Redan nu ser vi att den strategiskt rådgivande delen av compliance ökar. Vi kommer att se mer av att compliancefunktionen inriktar sig mot affärer och utveckling.

Text: Miriam Istner Byman, Reporter, Realtid.se

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.