Denna vecka träffar vi Sara Björkman, Chief Compliance Officer för Loomis-koncernen, och pratar bland annat om Saras roll att bygga upp en compliancefunktion från grunden på koncernnivå samt hur hon ser på utvecklingen inom compliance och AI.

Du har relativt nyligen börjat som CCO på Loomis AB, hur känns det och berätta gärna lite mer vad tanken är med rollen och själva compliancefunktionen?

Det känns roligt och spännande! Rollen som Chief Compliance Officer för Loomis koncernen är helt ny och det gör att jag har stor möjlighet att utforma rollen och funktionen själv från grunden. Mitt ansvarsområde är att säkerställa regelefterlevnad i hela koncernen, bestående av både reglerad och icke reglerad verksamhet samt att ingå i koncernledningen för Loomis. Loomis har verksamhet i över 20 länder och har drygt 24 000 anställda vilket gör att en del av mitt jobb kommer att innebära att vara ute och besöka verksamheten i de olika länderna, när vi väl återgår till det normala igen efter Covid-19 vill säga.

Loomis kärnverksamhet är värdehantering i en relativt traditionell bransch men vi rör oss alltmer mot mer komplexa finansiella tjänster och även mot att bli mer digitaliserade. Ett kliv uppåt i värdekedjan helt enkelt och det är det som gör rollen så intressant att få vara med från början på den resan.

Hur kom det sig att du valde att hoppa på den här rollen och kliva över till bolagssidan?

Att gå över till bolagssidan kändes som ett naturligt nästa steg för mig. Jag har arbetat med finansiell reglering och compliance både på Finansinspektionen och i konsultbranschen under många år och jag ville använda den erfarenheten för att bygga en Compliancefunktion på koncernnivå för Loomis från grunden. Att tjänsten är helt ny och att jag har stor möjlighet att påverka mitt eget arbete gör också rollen mer intressant men även utmanande. Det som lockade var även att Loomis genomgår en stor transformation och att få vara en del i den resan känns jättespännande.

Du har ju bakgrund från både myndighet, Finansinspektionen, och konsultbyrå, Zeb, och numera är du på ett stort globalt börsnoterat bolag, Loomis AB. Berätta om skillnaderna från dessa typer av arbetsplatser utifrån ett complianceperspektiv?

Alla tre arbetsplatserna präglas av en väldigt hög kompetens och ett starkt engagemang för compliancrelaterade frågor. Däremot är det naturligtvis mycket som skiljer arbetet på en tillsynsmyndighet åt från att arbeta i konsultbranschen eller i en global koncern. Den stora skillnaden är ju naturligtvis att FI arbetar med compliancefrågor utifrån ett tillsynsperspektiv och är den instans som skriver reglerna som företagen sedan ska följa.  Det som förenar de tre arbetsplatserna är framförallt förståelsen för hur viktigt det är med regelefterlevnad i finansiell verksamhet, där allmänhetens förtroende för verksamheten är helt avgörande.

Under vilken period i din karriär blev det aktuellt med att specialisera sig inom compliance? Var det en självklarhet att det just skulle vara compliance du skulle komma att arbeta med?

Eftersom jag i hela mitt yrkesliv har arbetat i den finansiella sektorn så har compliance alltid varit en viktig del i arbetet men det var först när jag började på FI och var FI:s representant i en EBA-grupp som tog fram det internationella regelverket runt styrning och kontroll som jag specialiserade mig inom compliance. Jag skrev även det svenska regelverket om styrning, riskhantering och kontroll på FI vilket gjorde att jag fick djupdyka ytterligare i dessa viktiga frågor. På konsultfirman zeb ansvarade jag för affärsområdet Compliance men var även ute på uppdrag som Compliancechef i olika finansiella företag vilket var otroligt lärorikt att se hur man arbetar med regelefterlevnad i olika typer av finansiella företag. Intresset för compliance har växt fram och det som gör just compliancearbetet så spännande är att det sker en så snabb utveckling inom den finansiella sektorn, både vad gäller nya tjänster och produkter men även nya regelverk.

Under 2020-talet, vilka utmaningar tror du vi kommer att se inom finansiell compliance? Jag själv upplever att allt fler Compliance Officers inte behöver ha en jurist- eller ekonomibakgrund utan att tex IT och systemvetenskap blir allt vanligare och vanligare, delar du den bilden?

Jag upplever att compliance inom den finansiella sektorn blir alltmer komplext och i samband med att fler och fler tjänster bygger på komplexa digitala lösningar så krävs en bredare kompetens även inom t ex IT för att kunna förstå hur dessa tjänster och produkter fungerar och hur de hänger ihop med regelverken. Däremot ser jag fortfarande ett behov av att som Compliance Officer ha en juristutbildning eller motsvarande eftersom en stor del av arbetat faktiskt går ut på att tolka regelverk. Komplexiteten består i att både kunna tolka oftast komplicerade regelverk och samtidigt förstå komplexa finansiella lösningar vilket gör att ytterligare kompetens inom t ex IT naturligtvis är ett plus.

Inom finansiell compliance så är det en pågående diskussion om AI. Hur ser du på utvecklingen av AI och kommer AI-tekniken ta över stora delar av compliancearbetet? Om ja, är det rätt tycker du?

Det är en jättespännande utveckling inom compliance och AI som pågår just nu. Rätt använt så kan företagen använda AI för att effektivisera sina processer, skära kostnader men även för att få en bättre precision inom t ex transaktionsmonitoreringen. Jag tror inte att AI på något sätt kommer att ersätta compliancefunktionen men AI kommer definitivt att göra arbetet inom compliance mer effektivt och kommer förhoppningsvis att innebära att vi som jobbar med compliance kommer att kunna lägga mer tid på den rådgivande delen av compliancearbetet, som är minst så viktigt.

Har du behov av att rekrytera alternativt tillsätta en konsult inom Legal, AML, Risk, Compliance eller Tax?

Hör av dig till Ron Cohen för att höra mer om hur vi kan lösa ditt behov.
Ron Cohen: 073 518 51 88 alternativt
ron.cohen@sharprecruitment.se

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.