Denna vecka träffar vi Lina Agrell, General Counsel på Qliro, på en digital fika och pratar bl.a. om omställningen att gå från storbank till ett fintechbolag, hur det är att bygga upp en juristfunktion och svårigheterna med att behålla bra juristkompetens i huset.

Efter att du suttit ting så inledde du din karriär på Bird & Bird och sedan vidare till Wistrand. Därefter blev det Nordea, vad var det som gjorde att du lämnade advokatbyrålivet?

Arbetet på advokatbyrå lärde mig massor, det lade till stor del grunden till vem jag idag är som jurist. Jag älskade både att vara advokat men också själva livet på advokatbyrå. Eftersom man som bekant spenderar många timmar på arbetet är byråerna riktigt duktiga på att skapa en trivsam miljö och en fantastisk gemenskap. Under flera år var advokatbyrån i princip hela mitt liv och jag träffade faktiskt både min man och många nära vänner under min tid på Wistrand. Efter att jag hade arbetat i nästan 8 år på byrå var det naturligt för mig att fundera på om jag ville fortsätta i rollen som konsult. Jag ska inte sticka under stol med att jag samtidigt funderade mycket på utmaningen att få ihop familjelivet med de många gånger långa dagar som arbetet på byrå ofta kräver. När jag fick möjligheten att få börja på Group Legal på Nordea, en fantastisk juristavdelning motsvarande en större advokatbyrå med enormt kvalificerade jurister, blev beslutet att välja Nordea ganska enkelt. De nästan 5 åren jag arbetade på Nordea gav mig väldigt mycket och jag är otroligt tacksam för den tiden.

Du har varit General Counsel i cirka ett år på Qliro, vad var det som lockade med företaget och rollen och hur har ditt första år varit?

Det som lockade med Qliro var helt klart att få vara en del av fintechbranschen som sådan men också den spännande strategi som bolaget tagit fram och den utvecklingspotential jag såg. Strax innan jag tillträdde hade bolaget gjort några tunga rekryteringar till ledningsgruppen med en ny VD i spetsen som jag blev väldigt imponerad av. Mitt första år har varit otroligt intensivt och givande då vi arbetat hårt för göra Qliro självständigt och förberett bolaget för att separeras från koncernen med målet att börsintroduceras. Vidare har jag lagt mycket kraft på att skapa strukturer och processer för att bygga upp en fullskalig juridisk avdelning för att stötta affären att kunna nå de målsättningar vi har satt upp för bolaget.

Har det varit en stor omställning att gå från Nordens största bank till ett bolag med drygt 200 anställda?

Absolut det har varit en väldigt stor omställning. På en storbank finns det så oerhört mycket kunskap och du har jurister som kollegor som är specialister inom i princip varje enskilt rättsområde. Det som är utmanande i en reglerad verksamhet som Qliro bedriver, där vi är ett kreditmarknadsbolag och står under Finansinspektionens tillsyn, är att vi i princip har samma regler att förhålla oss till som de större bankerna men med betydligt färre resurser. Du kan inte arbeta här och bara fokusera på ett enskilt rättsområde, utan du behöver behärska i princip alla områden som faller under vår verksamhet. Det är utmanande och ställer höga krav på mig och mitt team men det är framförallt fantastiskt roligt och lärorikt, vi blir också väldigt duktiga på väldigt mycket. Sen måste jag lyfta fram det häftiga med att verka i ett mindre bolag där vi kan vara snabba till beslut och att vi arbetar extremt nära affären vilket jag verkligen uppskattar.

Hur många jurister har du idag i ditt team och hur många siktar ni på att bli?

 Vi är 4 jurister på Qliro AB vilket känns som en lagom storlek givet den affär vi bedriver idag.

Vad är det absolut svåraste med att bygga upp en bra juristfunktion, vilka tips kan du dela med dig?

Grundläggande för att bygga upp en bra juristfunktion tror jag är att skapa ”committment” och starka relationer inom teamet där det centrala är vår verksamhet och framgången för Qliro. Jag arbetar för att medarbetarna ska känna samma engagemang för vår affär som jag gör och förstå vilken viktig del juristernas bidrag i organisationen är. Det försöker jag bland annat göra genom att vara transparent och tydlig med bolagets mål och prioriteringar. Därutöver försöker jag vara en riktigt bra chef. Jag har under min karriär arbetat med väldigt många olika typer av jurister/advokater och har haft flera olika chefer. De gånger jag har presterat som bäst är helt klart de perioder jag har arbetat med bra delägare/chefer, som gav mig stort eget ansvar men samtidigt ställde höga krav på leveranserna. Jag sätter stort förtroende till mina medarbetare och de vet att jag alltid försöker stötta dem vid behov. Något jag aldrig tummar på är att alltid stå upp för mina medarbetare och ta det yttersta ansvaret de gånger det eventuellt inte blir rätt.

Hur arbetar ni på Qliro för att locka till er ny kompetens och hur arbetar du som chef för att behålla bra juristkompetens i huset?

 Jag tror att det viktigaste för oss i att vara en attraktiv arbetsgivare är att fortsätta bolagets tillväxtresa och att konstant utveckla vår affär. Som jag nämnde tidigare har stort fokus varit på att förbereda bolaget för att verka i en noterad miljö samtidigt som vi fortsätter att utveckla bolaget i snabb takt. Jag kan ta senaste kvartalet som ett exempel. Förutom att jobba intensivt med börsnoteringsplanerna så lanserade vi en ny app för våra 2 miljoner privatkunder, i appen lanserade vi nya digitala tjänster tillsammans med partners, vi lanserade finansiering i EURO, vi växte antalet handlare med 25 procent jämfört med för ett år sedan och vi ställde om verksamheten till att skötas remote på grund av COVID-19. Det som är härligt på Qliro är att vi som jurister i stort sett är inblandade i allt och verkligen känner affärspulsen i det vi gör. Den ena dagen är inte den andra lik vilket verkligen ger energi och något som jag tror många lockas av. Vi arbetar också hårt med vår kultur vilket är en av grundpelarna i vår strategi. En attraktiv och stark kultur är a och o för att kunna leverera på våra affärsmål. I arbetet kring vår kultur är alla på Qliro inbjudna, samtliga medarbetare har varit med och tagit fram nya värderingar för bolaget. En del i att behålla bra juristkompetens är förstås att vi materiellt är bra jurister som vidareutbildar oss och blir vassare i vår kompetens. En annan del i det är att medarbetarna trivs i vår grupp och att vi på så sätt behåller kompetensen. Det försöker jag göra genom att vara noggrann med feedback och avstämningar. Att visa varandra uppskattning och vara snäll är hos många underskattat men är något som är otroligt viktigt för mig och något som jag vill ska vara framträdande på min avdelning.

Anser du att konkurrensen bland fintechbolagen hårdnar när det kommer till att kunna locka till sig bra jurister?

 Som kreditmarknadsbolag söker vi profiler som många gånger har de kompetenser man behöver på storbank. Däremot söker vi personer som därutöver har erfarenhet inom payments och e-handel och där upplever jag att konkurrensen bland arbetsgivarna inom fintech är stor då min erfarenhet är att det är relativt få jurister som har alla de kompetenserna. Så ja, jag upplever nog att konkurrensen om de rätta kandidaterna är stor.

Har du behov av att rekrytera alternativt tillsätta en konsult inom Legal, AML, Risk,  Compliance eller Tax?
Hör av dig till Ron Cohen för att höra mer om hur vi kan lösa ditt behov.
Ron Cohen: 073 518 51 88 alternativt
ron.cohen@sharprecruitment.se

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.