Vi fick chansen att sitta ned och prata med några unga jurister om hur dom ser på sin framtida karriär, hur man resonerar kring eventuella jobbyten och vilka förväntningar man har på sin arbetsgivare. Vi träffar Margarita Kozlov, Associate på Baker & McKenzie, Haris Catovic, Tingsnotarie på Stockholms Tingsrätt och Anastasia Jansson, Senior Associate på Berghco Advokatbyrå.

När det kommer till jobb, kombinerat roll och arbetsplats, vad är det du främst tittar efter när det gäller val av ställe och tjänst?

Margarita

När det gäller ställe så för mig är det viktigt med internationell miljö. Jag kan inte se mig att jobba på annat än ett globalt företag. Arbetsgivaren ska erbjuda utvecklingsmöjligheter såväl i Sverige som utomlands – till exempel genom placeringar på ett annat kontor i ett annat land. Jag uppskattar även att arbetsgivaren har ett starkt varumärke.

Haris

För mig är det viktigt att vara på ett företag som är nytänkande, lösningsorienterat och ger unga personer förtroendet att kunna utvecklas och utrymme att ta för sig. Eftersom jag har ett personligt intresse för digitaliseringen av ekonomin och tech vill jag att min framtida arbetsgivare är ett företag som är innovativt och utmanar ”status quo” i sin bransch. Det innebär att jag utmanas i min roll som jurist och får applicera juridiken på frågor där det inte finns några självklara svar, vilket är något som verkligen lockar mig. I ett vidare perspektiv tror jag att det är oundvikligt att den nya generationen jurister kommer behöva skapa sig en större förståelse för digitaliseringen och hur juridiken ska tillämpas på ett samhälle som präglas av teknik, artificiell intelligens och digitalisering. Företagens tjänster och varor blir allt mer tekniskt och digitalt sofistikerade, vilket kommer ställa krav på hela juristbranschen, oavsett om man ger kommersiell juridisk rådgivning på bolag eller advokatbyrå eller som domare ska döma i ett komplicerat immaterialrättsligt mål.

Anastasia

Jag vill arbeta i en högpresterande miljö med stort fokus på kvalité och högt i tak. För mig är det, med tanke på att man tillbringar mycket tid på sin arbetsplats, viktigt att det även finns en social gemenskap som arbetsgivaren aktivt uppmuntrar. Mitt arbete och mitt yrkesval är en väldigt stor del av mitt liv och jag älskar att känna att mitt jobb inte bara är ett jobb utan en livsstil. Min arbetsplats måste tillåta mig att fortsatt känna så.

Om du skulle rangordna, vad anser du är det viktigaste en arbetsgivare kan göra för att behålla sin personal?

Margarita

Jag tror att arbetsgivare som investerar i sina medarbetare, erbjuder rätt stöd i olika faser av livet och behandlar medarbetarna lika behåller sin personal. Vi vill alla känna oss värdefulla.

Haris

Det är viktigt att företaget har en identitet och värderingar så att man känner stolthet och motivation att tillhöra företaget. För mig är det också väsentligt att ledningen (oavsett om det är delägare på en affärsjuridisk advokatbyrå eller management på ett företag) har en tydlighet med vilka målsättningar företaget har, hur man ska nå dit och inspirerar medarbetarna så att de känner sig delaktiga och känner samma engagemang att bidra till att företaget uppnår sina mål. På det sättet tror jag att man skapar en transparent och ambitiös organisation som får medarbetare att stanna kvar.

Anastasia

Jag upplever att det viktigaste är att arbetsgivaren uppmärksammar och belönar utveckling, prestation och engagemang i byrån. I begreppet belöning ingår både monetär belöning och belöning i form av exempelvis ett större ansvar eller viss extra satsning på den anställde i form av till exempel fortbildning och delägarskapsprogram.

På en andra plats hamnar arbetsgivarens allmänna löne- och bonusmodeller samt slutligen personalens möjligheter att planera sitt arbete själva och exempelvis utföra arbete hemifrån.

Hur tycker du att man skapar en bra och inspirerande arbetsplats?

Margarita

Genom att skapa trivsel, arbeta aktivt med t.ex. diversity frågor, miljö och innovation samt skapa en kultur där alla ska utvecklas till sin fulla potential.

Haris

Det handlar om att engagera sina medarbetare så att de känner delaktighet och hängivna till företagets utveckling och framgångar. Det kan innebära allt från att jag som anställd får regelbunden uppskattning för mina insatser, att ens tankar och idéer beaktas och ibland även får gehör till att jag får rätt stöd att lyckas i mitt arbete. För mig personligen är det också superviktigt att jag tilldelas arbetsuppgifter och ansvar så att jag känner att jag tar steg framåt i min professionella utveckling.

Anastasia

En tydlig företagskultur med transparenta karriärmöjligheter, investering i personalen som jag nämnt tidigare, viss flexibilitet för anställda att utföra arbete på annan plats än kontoret samt byråns förtroende för sina anställda. Detta med flexibilitet i arbetsvardagen är något som jag tror blir allt viktigare för unga jurister. Speciellt eftersom jag tror att, precis som jag själv känner, många jurister upplever att deras yrke är en livsstil. Jag tycker om att jobba mycket av ett flertal anledningar, så som att jag älskar mitt arbete och vill alltid göra mitt yttersta för klientens sak och nå långt i min karriär, och anser mig själv vara högpresterande. Det föranleder däremot att jag inte hinner med många privata åtaganden och måsten. De där 40 minuter som jag kan flytta från mitt på dagen till senare på kvällen i syfte att hinna ett privat ärende, är guld värda. Det handlar nog mycket om att till slut kunna få vara en högpresterande jurist och kunna få ihop vardagslivet utan att känna att livskvalitén försämras.

Om du skulle flytta på dig och byta jobb vad tror du är den främsta anledningen till att du vill gå vidare i karriären?

Margarita

Jag tror att det endast skulle bli aktuellt om jag kände att jag inte längre hade några mål att nå hos den nuvarande arbetsgivaren, dvs. om jag inte längre hade någon tydlig agenda eller plan på hur jag tag mig vidare till nästa steg i min karriär hos den befintliga arbetsgivaren.

Haris

Antagligen för att jag vill få en ny utmaning och testa mina gränser i en annan miljö. Eller att det uppstår en möjlighet som jag inte ens hade tänkt på skulle kunna intressera mig och som är för svår att motstå. Jag är nyfiken som person och det är viktigt för mig att jag känner att jag kontinuerligt tar kliv framåt i min utveckling och inte fastnar i min ”comfort zone”.

Anastasia

Tydlig karriärtrappa med klara kriterier på vad som ska uppnås för att komma vidare i karriären samt möjligheten att få arbeta med nya spännande klienter och ännu mer utmanande arbetsuppgifter.

Vad är det svåraste med att byta jobb?

Margarita

Osäkerhet om företagskulturen, arbetsmiljön och kollegor.

Haris

Jag har själv bytt jobb från affärsjuridisk advokatbyrå till bolag och omställningen var större än vad jag först trodde. Inför ett byte av jobb känner man en stor entusiasm samtidigt som man har höga krav på sig själv, i kombination med att man vill motsvara förväntningarna som ställs på en på den nya arbetsplatsen. Det är därför viktigt att man har en tydlig dialog med sin nya arbetsgivare om vilka förväntningar som ställs på en. Sen innebär byte av jobb också en chanstagning vad gäller att t.ex. företagsmiljön, arbetskollegor och annat inte blir som man hade hoppats på.

Anastasia

Det svåraste med att byta jobb är nog att man vet vad man har men inte vad man får. Initialt på en ny arbetsplats kan det även kännas tungt att prestera både yrkesmässigt och delta i den sociala samvaron för att snabbt visa sig som både en skicklig jurist och trevlig kollega. Det sistnämnda kommer nog av den pressen man sätter på sig själv, att det inte ens ska få finnas ett uns av tvivel hos någon avseende hur duktig man är.

Att tacka nej till ett nytt jobberbjudande innebär ofta att man trivs väldigt bra där man är idag, finns det något som är svårt med att tacka nej till en ny jobbmöjlighet?

Margarita

-Jag tror att man inte vill upplevas som en person som inte är intresserad av nya möjligheter. Samtidigt tror jag att om man är nöjd och trivs hos den nuvarande arbetsgivaren, samt vet vad man vill, så är det egentligen inte så svårt att tacka nej.

Haris

-Det kan vara en mängd faktorer. Det kan t.ex. handla om att man inte vill skada en relation som man byggt upp med den potentiellt nya arbetsgivaren under intervjuprocessen inför jobbmöjligheter i framtiden. Man känner att den arbetsgivaren är en mycket intressant arbetsplats men att ta klivet över inte är rätt i tiden.

Anastasia

Rädslan att chansen inte ska komma igen och att något oförutsett ska hända på min arbetsplats som gör att det inte längre känns bra att vara kvar samtidigt som den nya chansen gått förlorad.

Har du behov av att rekrytera alternativt tillsätta en konsult inom Legal, AML, Risk, Compliance eller Tax?

Hör av dig till Ron Cohen för att höra mer om hur vi kan lösa ditt behov.
Ron Cohen: 073 518 51 88 alternativt
ron.cohen@sharprecruitment.se

 

 

 

Vill du få våra insights löpande?

Prenumerera och få våra nyheter direkt i din inkorg.